Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Úřední deska

Datum vyvěšení: 16.1.2018 , datum sejmutí: 17.2.2018

Oznámení o zahájení navazujícího řízení a pozvánka účastníkům řízení k ústnímu jednání ve věci změn povolení k vypouštění odpadních vod po dobu uvádění čistírny do provozu

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Přílohy

  • Příloha - dokument