Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Městská policie Klecany

Oslava 510 let od povýšení na město. 


Zápach šířený z kalového hospodářství Drasty

Požadavek regulace a kontroly provozu kalového hospodářství Drasty územně příslušným úřadem  PDF  1,4 MB


Uzavírání smluv o odvádění odpadních vod v Klecanech

Rádi bychom tímto poděkovali odběratelům, kteří tak již učinili. 

Pokud jste formulář dosud z jakýchkoli důvodů neobdrželi, prosíme, vyplňte formulář na stránkách města www.mu-klecany.cz.

Také je možné stáhnout si formulář, vyplnit a odevzdat na městském úřadě, případně jej poslat poštou.

O formulář si můžete také zatelefonovat na tel. číslo 284 890 064 nebo 739 592 775.


 

Město Klecany

Město Klecany  

patří do Středočeského kraje (okres Praha – východ). Obcí s rozšířenou působností je pro Klecany město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pověřenou obcí je Odolena Voda. Klecany mají dvě katastrální území: Klecany o rozloze 804,16 ha a Drasty o rozloze 212,71 ha. Nadmořská výška 175 – 270 m n. m. Počet obyvatel 3 062. Ve městě je základní a mateřská škola, základní umělecká škola a městská knihovna. Dopravní spojení s hlavním městem je zajišťováno příměstskou dopravou autobusovými linkami 371 a 374 od stanice metra Kobylisy. Spojení mezi pravým a levým břehem Vltavy zajišťuje jeden z posledních historických přívozů na Vltavě. Cyklisté, kteří míří do Prahy, mohou využít nově vybudovanou cyklostezku. Klecany nabízejí možnost příjemného posezení a občerstvení.

Historie města
 

 

Novinky a informace

 • 22.9.2017

  Zapůjčení dobového oblečení

  Zájemci o zapůjčení dobového oblečení na oslavu 510 let od povýšení Klecan na město konanou v sobotu 30. 9. 2017 se mohou přihlásit do 26. září 2017 u pí Langové nebo pí Procházkové osobně na úřadě nebo telefonicky na č. 735 751 385, 230 234 547. Cena za půjčení je za 150,- Kč za kus. Stačí nahlásit velikost (S, M, L… a zda se jedná o dámské nebo pánské oblečení) Oblečení si vyzvednete v den konání akce ve stanu na náměstí, kde Vám ho pomohou pořadatelé obléknout.

 • 22.9.2017

  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.10. 2017 od 7:30-11:30

 • 22.9.2017

  Zápis se schůzky vedení města Klecany a zástupců Mysliveckého spolku Zidby - Klecany ze dne 6.9. 2017

 • 22.9.2017

  Kotlíkové dotaze pro občany Středočeského kraje

 • 22.9.2017

  Mobilní sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ podzim 2017

  - nutné předem objednat!!

 • 22.9.2017

  UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIO ODPAD

  ul. Mírová, ul. Pionýrská, ul. Na Vinici, ul. V Boleslavce, ul. Povltavská, ul. Do Klecánek u trafostanice, ul. Přemyšlenská

 • Datum vyvěšení: Středa, 20. září 2017, Datum sejmutí: Sobota, 23. září 2017

  HASIČSKÝ SRANDAMAČ VE ZDIBECH, 23.9. 2017

  Hasiči Zdiby Vás srdečně svou na 2. ročník HASIČSKÉHO SRANDAMAČE, který se pořádá tuto sobotu 23.9. 2017 od 10:00 na fotbalovém hřišti ve Veltěži. Občerstvení po celý den zajištěno. K tanci a poslechu hraje Jarda Tůma.

 • 20.9.2017

  Zápis z představení projektu stavby ,,Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany občanům.

   Zápis projektu PDF 358 kB

 • 20.9.2017

  Nalezený pes - 20.9. 2017, Boleslavka

  Dnes se na Boleslavce našel pes - černý Krysařík. Pro více informací prosím kontaktujte městskou policii Klecany na tel. čísle: 734 100 156

 • Datum vyvěšení: Úterý, 19. září 2017, Datum sejmutí: Úterý, 19. září 2017

  Události v regionech, 19.9. v 18:00hod, Pořad o vykopávkách na Vinici

  Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, že v dnešních Událostech v regionech bude vysílání o vykopávkách na Vinici v Klecanech.

 • Datum vyvěšení: Úterý, 19. září 2017, Datum sejmutí: Neděle, 8. října 2017

  Velký bazar v Klecanech **podzim-zima**

  KDY: 7.10. 2017 KDE: obřadní síň na MÚ Klecany

 • 18.9.2017

  Plánované přerušení dodávky elektřiny

  4.10. 2017 od 07:30 do 11:00 bude přerušena dodávka elektřiny. Odběrná místa jsou uvedena v příloze.

 • 18.9.2017

  Plánované přerušení dodávky elektřiny

  4.10. 2017 od 11:30 do 15:00 bude přerušena dodávka elektřiny. Odběrná místa jsou uvedena v příloze.

 • 18.9.2017

  Informace k uzavírání smluv o odvádění odpadních vod v Klecanech

  Již jsme Vás informovali, s platností od 1.6.2017 určilo město Klecany k provozovatelské činnosti na kanalizaci ve vlastnictví města Klecany společnost VaK Zápy, s.r.o. K tomuto kroku město Klecany muselo přistoupit po zjištění, že čistírna odpadních vod je bývalým provozovatelem provozována nevyhovujím způsobem. Tímto krokem bylo zachováno vlastnictví čistírny odpadních vod v majetku města a tím městu zůstala zachována možnost určovat ceny stočného. V současné době město připravuje rekonstrukci čistírny odpadních vod a realizuje základní opravy v celé kanalizační soustavě tak, aby zůstala zachována funkčnost celého systému. Cena stočného zůstává zachována.

  V předešlých týdnech a měsících byly do všech domácností, jejichž adresy předal předchozí provozovatel Středočeské vodárny, a.s., doručeny pověřenými pracovníky protokoly pro upřesnění informací o každé domácnosti tak, aby mohla být na základě tototo protokolu uzavřena a zároveň zaslána nová smlouva o odvádění odpadních vod s kompletními potřebnými údaji.

  Někteří občané nevyplnili protokol s pověřeným pracovníkem a projevili přání protokol pečlivě pročíst a poté vyplněný doručit na městský úřad, což bylo, byť na úkor času, žadatelům umožněno.

  Občanům, kteří nebyli zastižení doma, byl formulář vložen do schránky s prosbou o jeho vyplnění a doručení Městkému úřadu.

  Rádi bychom tímto poděkovali odběratelům, kteří tak již učinili. Dovolujeme ji uvést, že mezi odevzdáním protokolu a zasláním smlouvy uplyne určítá lhůta. Je to dáno organizačními možnostmi a také náročnotí zpracování.

  Pokud jste formulář dosud z jakýchkoli důvodů neobdrželi, prosíme, vyplňte formulář, který bude vyvěšen na stránkách města www.mu-klecany.cz. Také bude možné stáhnout si formulář ze stránek www.mu-klecany.cz, vyplnit a odevzdat na městském úřadě, případně jej poslat poštou. O formulář si můžete také zatelefonovat na tel. číslo 284 890 064 nebo 739 592 775.

  Do této chvíle byla odevzdána přibližně 80 % vyplněných protokolů všech domácností, u kterých již došlo k vypracování a následnému podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod, a dále k souvisejícím zálohovým platbám stočného.

  Prosíme tímto všechny odběratele, kteří protokol (podklad pro uzavření smlouvy), případně smlouvu ještě neodevzdali, aby tak učinili nejpozději do 30.9.2017, aby nedocházelo tak ke zbytečným časovým prodlevám.

  Cena stočného zůstává stejná a tedy náklady na stočné by měly být přibližně, za předpokladu podobné spotřeby vody, stejné jako v loňském roce.
  Vzhledem k tomu, že od 1.6.2017 nejsou vybírány zálohy na stočné, je nutné očekávat, že ve vyúčtování bude částka k doplacení vyšší než v minulých letech. Prosíme odběratele, aby s touto situací počítali a připravili se na ni.

  Pokud jste již protokol vyplnili a odevzdali na městský úřad, očekávejte v následujících dnech doručení nové smlouvy, která by měla být z Vaší strany podepsána a odevzdána v jednom vyhotovení zpět.

  Odběratelé, kteří již protokol odevdali, nebo pokud již mají uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod, mohou považovat tento dopis za bezpředmětný.
   

   

Úřední deska

 • Datum vyvěšení: 22.9.2017, datum sejmutí: 8.10.2017

  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Přílohy

  • Příloha - obrázek
 • Datum vyvěšení: 22.9.2017, datum sejmutí: 8.10.2017

  Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

  Přílohy

  • Příloha - obrázek
 • Datum vyvěšení: 21.9.2017, datum sejmutí: 7.10.2017

  Oznámení pronajmout nebytové prostory a pozemky

  v areálu Dolní Kasárna

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 20.9.2017, datum sejmutí: 6.10.2017

  Rozhodnutí, č.j. 6971/2017

  Přílohy

  • Příloha - obrázek
 • Datum vyvěšení: 20.9.2017, datum sejmutí: 6.10.2017

  Oznámení o směně pozemku

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 19.9.2017, datum sejmutí: 5.10.2017

  Oznámení zahájení územního řízení

  Přílohy

  • Příloha - obrázek
 • Datum vyvěšení: 18.9.2017, datum sejmutí: 4.10.2017

  Rozhodnutí o povolení kácení dřevin

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 18.9.2017, datum sejmutí: 4.10.2017

  Ministerstvo zemědělství

  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 18.9.2017, datum sejmutí: 4.10.2017

  Usnesení č. j.: 6782/2017

  Oprava zřejmých nesprávností k.ú. Zdiby

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 14.9.2017, datum sejmutí: 4.10.2017

  Rozhodnutí č. j. 6761/2017

  Rozhodnutí.

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 14.9.2017, datum sejmutí: 4.10.2017

  Usnesení č. 30/2017

  Usnesení č. 30/2017 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 4. 9. 2017 od 16:00.

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 13.9.2017, datum sejmutí: 3.10.2017

  Rozhodnutí č. j. 6469/2017

  Územní rozhodnutí.

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 12.9.2017, datum sejmutí: 2.10.2017

  Rozhodnutí č. j. 6679/2017

  Rozhodnutí.

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 12.9.2017, datum sejmutí: 2.10.2017

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

  Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení pro obsazení pozice vedoucí úředník/úřednice správního oddělení Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 7.9.2017, datum sejmutí: 23.9.2017

  Usnesení č. 29/2017

  Zápis ze zasedání Rady města Klecany ze dne 28.8.2017.

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 6.9.2017, datum sejmutí: 21.10.2017

  Volby do poslanecké sněmovny 20 a 21. října 2017

  Počet okrsků

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 21.8.2017, datum sejmutí: 21.10.2017

  Volby do poslanecké sněmovny 20. a 21. října 2017

  počet členů do volební komise

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 10.5.2017, datum sejmutí: 31.12.2017

  Informace o zveřejňovaných dokumentach

  Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Informace zveřejňované podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejněny v úplné podobě na internetových stránkách města v odkazu Rozpočet města.

  Přílohy

  • Příloha - dokument
 • Datum vyvěšení: 23.3.2017, datum sejmutí: 10.4.2018

  Svazek VKM

  Na základě změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou dokumenty zveřejněny Svazku VKM v elektronické podobě na www.svazekvkm.cz – úřední deska a v listinné podobě je možno náhlédnout u předsedy Svazku VKM na Úřadě městyse Všetaty, T.G.Masaryka 69, 277 16 Všetaty