Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Jak volit ve volbách do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu 2020?

Novinky a informace

 • 24.11.2020

  Odečet vodoměrů - aktuální zpráva

  Vážení občané,

  od dnešního dne (24. 11.) bude po dobu cca pěti dnů probíhat v celém městě mimořádný odečet vodoměrů. Počítejte s návštěvou brigádníků, kteří stavy vodoměrů pro město zjišťují.

  BRIGÁDNÍCI SE PROKÁŽÍ PRŮKAZKOU S KULATÝM RAZÍTKEM MĚSTA A BUDOU MÍT U SEBE ARCHY SE SEZNAMY ADRES. Tyto osoby tedy můžete bez obav pustit k vodoměru ve Vašich nemovitostech.

  Pokud Vás nezastihnou doma, zanechají lístek s telefonním číslem a pokyny, jak postupovat. V případě jakýchkoli nejasností se na nás můžete kdykoli obrátit.

 • 30.10.2020

  Omezení dopravních služeb v důsledku COVID-19

  Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení Nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě. Na vývoj těchto událostí, tak musí reagovat všichni objednatelé veřejné dopravy, tzn. i sousední kraje, města a i Ministerstvo dopravy ČR včetně dopravců.
  Středočeský kraj po dohodě s Hlavním městem Prahou a dopravci tak od 2. listopadu 2020 omezuje část dopravních služeb, a to především v době zákazu vycházení z domova. Denní provoz autobusových linek bude převeden do částečného prázdninového režimu, nabídka spojů v denní době bude ponížena o cca 10% a hlavně se dotýká linek s krátkými intervaly v přepravních špičkách. V době zákazu vycházení odjedou předposlední spoje okolo 21. hodiny, poslední spoje budou koncipovány dle příjezdu návazné dopravy, v některých případech budou příměstské linky přivedeny k nočním tramvajovým linkám vzhledem k zavádění nočního režimu v hlavním městě po 22. hodině. S ohledem na zjištěnou nulovou vytíženost budou po nezbytnou dobu rovněž zrušeny regionální noční autobusové linky. Školní spoje, které již nejsou provozovány od zavření škol, pojedou jen v případě zavedení školní docházky, a to byť i jen v částečné podobě. Počet vlakových spojů v denní době nebude omezen, u některých spojů však dojde ke snížení kapacity. Po 21. hodině budou vlaky provozovány na příměstských tratích v intervalu 60. minut až do odjezdů posledních „popůlnočních“ spojů z Prahy. Noční víkendový rozjezd vlaků z Prahy v cca 2.30 bude i nadále zrušen včetně nočních spojů jedoucích po půlnoci ze Středočeského kraje do Prahy.

  Všechna omezení budou zanesena v internetových vyhledávačích jízdních řádů. Změny budou rovněž i na stránkách www.pid.cz a v mobilní aplikaci PID lítačka.


  Níže uvádíme souhrnný přehled opatření za celou síť veřejné dopravy ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze.

   

 • 16.11.2020

  Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

  18.11.2020 (07:30 - 13:30) - plánovaná odstávka č. 110060740847

  Klecany - Klecánky, okres Praha-východ

  Klecánky
  E1
  Povltavská
  92E53E8

 • 12.11.2020

  Zpráva lesního hospodáře pro vlastníky nemovitostí, které bezprostředně sousedí s lesními pozemky

   

  Dobrý den,
  jako odborný lesní hospodář na lesních majetcích vás upozorňuji na § 22 odst. (1) zákona č. 289/1995 Sb. lesního zákona. Pokud si chtějí občané (vlastníci nemovitostí) zabezpečit svůj majetek a provést nezbytně nutná opatření k jeho ochraně před pádem větví nebo stromů, je zapotřebí požádat o vyjádření orgán státní správy lesů, který určí rozsah a způsob zabezpečovacích opatření. Vlastníci nemovitostí jsou povinni na svůj náklad provést nezbytně nutná opatření k ochraně svého majetku.
  Orgánem státní správy lesů v k.ú. Klecan a v k.ú. Přemyšlení je městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem.
  Lesní hospodář
   

   


   

   

 • 2.11.2020

  Změna jízdních řád

  S ohledem na další omezení spojené s epidemií nemoci COVID-19 vyhlášené Vládou České republiky došlo od dnešního dne, tedy od pondělí 2. listopadu ke zkrácení denního provozu do cca 22:30 hod. a současně k zavedení prázdninového provozu na všech linkách PID.

  Linka 370 PDF - 660 kB
  Linka 371 PDF - 564 kB
  Linka 372 PDF - 442 kB
  Linka 373 PDF - 537 kB
  Linka 374 PDF - 497 kB
  Linka 470 PDF - 497 kB
  Linka 479 PDF - 497 kB
  Linka 663 PDF - 497 kB

   

 • 26.10.2020

  Dotazník - spokojenější život v regionu, MAS Nad Prahou

  Jak se nám žije Nad Prahou
  Vážení a milí obyvatelé Nad Prahou,
  před šesti lety jsme začali s vaší pomocí zpracovávat dokument, který se stal odrazovým můstkem pro náš spokojenější život v regionu. Za šest let práce MAS Nad Prahou se podařilo zrealizovat nebo připravit desítky menších projektů za skoro 90 mil. Kč.
  Abychom mohli smysluplně pokračovat ve zlepšování kvality života Nad Prahou i v letech 2021 - 2027, potřebujeme znát váš pohled na aktuální situaci v území. Které oblasti potřebujeme v příštím období nejvíce rozvíjet? Díky vaší pomoci získáme přehled o palčivých problémech života Nad Prahou. Nastavení podpory nových projektů tak co nejlépe přizpůsobíme skutečným potřebám.
  Dovolujeme si vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude otevřen od 25. října do 14. listopadu. Tím se zároveň můžete zařadit do slosování o malý dárek v podobě domácích šťáv Sirupy od Sejkorky nebo svíček Dobrý svět(lo).
  Předem děkujeme za váš čas a odpovědi.
  Za MAS Nad Prahou Iva Cucová
  Případné dotazy či připomínky zasílejte, prosíme, na adresu info@nadprahou.eu.
   

 • 23.9.2020

  Pozvánka na Svatováclavský koncert

  Kostel Panny Marie 28.9. 2020, 17:00

Kalendář

Důležité odkazy