Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Stanovisko vedení města k záměru - Lom Klecany - rozšíření dobývacího prostoru

Vážení občané,

jak jste jistě zaznamenali, lom Klecany představil záměr na rozšíření těžebního prostoru. V návaznosti na zveřejněnou dokumentaci záměru „Lom Klecany – rozšíření dobývacího prostoru Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti“, který byl na stránkách CENIA zveřejněn dne 20. 9. 2022, k celé věci za město sděluji následující:

Město se jednoznačně staví k celému záměru negativně, s rozšířením těžby zásadně nesouhlasí a nadále hodlá činit veškeré právně přípustné kroky vedoucí k tomu, aby rozšíření dobývacího prostoru zabránilo. Celou věc komunikujeme s našimi právníky, přičemž na základě vyjádření města Klecany, dalších územních samosprávných celků a i Vás veřejnosti se povedlo v roce 2021 překlopit tzv. zjišťovací řízení do procesu plnohodnotného posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud bychom byli tehdy všichni pasivní, hrozilo, že předmětný záměr podléhat komplexnímu posouzení vlivů na životní prostředí podle tzv. zákona o EIA nebude. Tím by již v současné době pokračoval oznamovatel v dalších krocích vedoucích k realizaci záměru a nemusel by projít komplikovaným a náročným procesem posouzení vlivů na životní prostředí, jehož je město účastno.

Na základě závěru Ministerstva životního prostředí byl tedy oznamovatel (Lom Klecany s.r.o.) povinen zpracovat dokumentaci záměru, kterou předpokládá zákon o EIA a jejíž náležitosti vyplývají z tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Přípravě této dokumentace nešlo nijak zabránit, neboť jde o zákonem předpokládaný postup, kterého jsme se my jako město, ale i Vy všichni protestující proti záměru domáhali. Nechtěli jsme, aby mohlo dojít k realizaci záměru bez tohoto posouzení.

Aktuálně byla tedy dokumentace, která tvoří východisko pro posouzení záměru perspektivou zákona o EIA (tj. jeho vlivy na životní prostředí), zveřejněna na stránkách CENIA. S touto dokumentací jsme se začali intenzivně seznamovat v kooperaci jednak s našimi právníky (AK KVB), kteří se specializují na problematiku veřejného práva včetně posuzování vlivů podle zákona o EIA, a též v kooperaci s dalšími odborníky, kteří se problematikou takových záměrů zabývají, jelikož jde o otázku vysoce odbornou, tedy nejen právní. Prostý nesouhlas se záměrem přitom není dostatečný, je nutné jej zdůvodnit podle požadavků zákona o EIA.

Město bude samozřejmě hájit Vaše zájmy tak, jak mu zákon umožňuje. Přesto považuji za vhodné upozornit a vyzvat i Vás k tomu, abyste se aktivně zapojili. K dokumentaci se podle ust. § 8 odst. 3 zákona o EIA může vyjádřit veřejnost (tj. každý z Vás), ale též tzv. dotčená veřejnost, jejíž pozice je v řízení o EIA podstatně silnější. Touto dotčenou veřejností se podle ust. § 3 písm. i) zákona o EIA rozumí mj. právnická osoba soukromého práva (tj. např. spolek), za těchto podmínek:

1. předmětem činnosti této právnické osoby je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a její hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost,

2. kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, NEBO pokud vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6.

Každý z Vás máte tedy možnost podpořit snahu města již v současné fázi svým vyjádřením k dokumentaci a též – splníte-li shora naznačené podmínky – jako dotčená veřejnost brojit proti záměru. Jak jsem uvedl shora, dotčená veřejnost má silnější postavení podle zákona o EIA, pročež bychom byli rádi, pokud byste se i touto formou (nejen tedy výzvami vůči městu) zapojili. Čím více subjektů bude brojit proti předmětnému záměru, tím bude jeho prosazení ze strany oznamovatele těžší a komplikovanější. Zpracováním dokumentace řízení podle zákona o EIA nekončí, dalo by se říci, že jsme v současné fázi na začátku takového řízení. Nicméně nesmíme usnout a je třeba systematicky činit adekvátní kroky již v současné fázi.

Za vedení města,

Daniel Dvořák, starosta

 

 

Novinky a informace

 • 1.12.2022

  Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2023

  Vodárny Kladno - Mělník oznamují změny cen vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2023. Pro občany Klecan platí pouze ceny vody, VKM stočné obyvatelům Klecan neúčtuje.

 • 30.11.2022

  Prodej vánočních kaprů v Klecanech na náměstí

  Vážení sousedé, podařilo se nám zajistit prodej vánočních kaprů v Klecanech. Prodej bude probíhat ve dnech 20. - 23. 12. 2022 na náměstí. Prodávat se bude od 7.00 hod. do večera, dle zájmu. Kapři z Jižních Čech budou o hmotnosti cca 3 - 4,5 Kg.

  Prodejce oznámil tyto ceny:

  • Kapr 1 kg ...125 Kč
  • Usmrcení, vykrvení ... 30 Kč
  • Usmrcení, vykuchání ... 60 Kč
  • Usmrcení, vykuchání, zbavení šupin a ploutví ... 100 Kč

   

 • 28.11.2022

  Poděkování skupině ČEZ při rozsvěcení vánočního stromečku

  Děkujeme skupině ČEZ při rozsvěcení vánočního stromečku.

 • 28.11.2022

  Vánoční setkání pro seniory

  Ve středu 14. 12. 2022 od 14.00 do 18.00 hod. v Kulturním centru Rychta Klecany. Vstup zdarma. K tanci i poslechu zahraje kapela Regius band a vystoupí komik Milan Pitkin. Občerstvení bude možné zakoupit na místě. Rezervace na tel.: 736 296 491.

 • 25.11.2022

  Pozvánka na koncert - Dvořákovo klavírní kvarteto

  6. 12. 2022 od 18.00 hod. Národní ústav duševního zdraví, Klecany

  Vážené kolegyně a kolegové, drazí přátelé,
  Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech a Spolek NUDZ zařadily mezi své aktivity také projekt koncertů nejen klasické hudby s názvem Umění – cesta do duše. Projekt je financován výhradně ze soukromých zdrojů a jeho součástí je i dlouhodobé zapůjčení skvostného koncertního klavíru Steinway & Sons, který je umístěn ve foyeru NUDZ. Jménem pořadatelů si Vás dovoluji pozvat na jedinečný koncert Dvořákova klavírního kvarteta. Váš Cyril Höschl

 • 24.11.2022

  Adventní trhy v NUDZ

  NUDZ Vás zve na adventní trhy, které se uskuteční 7. 12. 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Všechny výrobky zhotovili pacienti NUDZ v rámci skupinové ergoterapie. Výtěžek z prodeje výrobků bude využit na nákup materiálu pro další tvoření.

 • 24.11.2022

  Zájezd na adventní trhy do Kutné Hory

  Vychutnejte si s námi adventní atmosféru v jednom z našich nejkrásnějších měst. Zájezd se uskuteční v pátek 16. 12. 2022. Cena zájezdu 200 Kč. Rezervace zájezdu a informace k zájezdu na tel. č. 732 177 447. Zájezd pořádá Klub volného času města Klecany.

 • 18.11.2022

  Plánovaná odstávka dodávky elektrické energie

   8. 12.  2022 od 7.30 hod. do 15.00 hod.

  Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

  Klecany (okres Praha-východ)
      část obce Klecánky
           č. p.  79
             č. ev.
  7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18
            

           Povltavská: č. p. 73
          
   
  kat. území Klecany (kód 666033): parcelní č. 1216

 • 9.11.2022

  Datové schránky - informace Ministerstva vnitra

  Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.  Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

  Informační leták - datové schránky zde.

  Informační leták - identita občana zde.

 • 7.11.2022

  Seminář pro seniory "Jak na tablet a chytrý telefon"

  Ve čtvrtek 8. 12. 2022 od 8.00 hod. do 12.00 hod. v Klubu volného času Klecany.

 • 7.11.2022

  Akademie třetího věku Klecany

  Město Klecany a Městská knihovna Klecany srdečně zvou všechny zájemce v pondělí 5. 12. 2022 od 10.00 hod. do Kulturního centra Rychta Klecany na pořad "Zábavná historie vánočních svátků".

 • 22.9.2022

  Sociální pracovník pro občany Klecan

  Vážení občané, pokud jste se vy, nebo někdo z vašeho okolí dostal do tíživé sociální situace, neváhejte se obrátit na sociálního pracovníka města Klecany, který poskytuje našim občanům zdarma poradenství - tel. 737 731 349, email: socialnipracovnik-klecany@seznam.cz

 • 19.1.2022

  Dobrovolní hasiči z Klecan střádají finanční prostředky na nové zásahové vozidlo

  SDH KLECANY - TRANSPARENTNÍ ÚČET

  • 123-5739280277/0100

 • 30.11.2022

  Mikulášská zábava v sokolovně ve Veltěži

  Oddíl kopané TJ Sokol Věltěž pořádá v sobotu 3. 12. 2022 od 20 hodin Milulášskou zábavu. K tanci i poslechu hraje kapela V. Havlíčka. Součástí večera bude bohatá tombola.

 • 30.11.2022

  Benefiční koncert "PRO RADOST"/БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ „ ДЛЯ ЩАСТЯ“

  2. 12. 2022 od 18.00 hod. se v Kulturním centru Rychta Klecany uskuteční benefiční koncert. Těšit se můžete na hudební vystoupení a perníkovou cukrárnu s ochutnávkou a výměnou receptů. Součástí doprovodného programu bude potravinová sbírka. Sbírka trvanlivých potravin bude pokračovat i v sobotu a v neděli odpoledne od 14 do 17 hodin v Klíčku Pravého Hradce na náměstí Třebízského 48.

 • 28.11.2022

  Design & Handmade market

  4. prosince 2022 od 10.00 do 17.00 hod. Milí sousedé, rádi bychom vás pozvali na naše tradiční adventní trhy, které pořádáme ve spolupráci se Středočeským muzeem na zámku v Roztokách.

 • 21.11.2022

  Beseda nad kronikami

  25. 11. 2022 od 18.00 hod. v Městské knihovně Klecany. Besedu pořádají Pravý Hradec spolu s městem Klecany, Městskou knihovnou Klecany, klecanskou farou a Státním oblastním archivem Praha - východ k připomenutí 515. výročí povýšení vsi Klecany na městečko v roce 1507 králem Vladislavem II. Jagellonským.

 • 16.11.2022

  Důležité upozornění pro nájemce Dolních Kasáren

  V pátek 18.11. 2022 bude na celé dopoledne přerušen přívod vody!!

 • 15.11.2022

  Důležité upozornění pro občany ulic Konečná a U Vodárny!

  Upozorňujeme občany ulic Konečná a U Vodárny, že ve středu 16. 11. 2022 bude proveden náhradní svoz komunálního odpadu. Popelnice je potřeba umístit na roh ulice Na Vršku. Svozový vůz dále nezajede.

Důležité odkazy