Dotazy občanů - - Oficiální web města Klecany
Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Dotaz na místostarostu D. Dvořáka

31.3.2015, Alena Václavíková

Na posledním zastupitelstvu jsi odsoudil údajně příliš vysokou cenu příměstských táborů pořádaných naším spolkem Pravý Hradec pro děti předškolního a školního věku.
Pravý Hradec pořádá několik typů táborů, cena za dítě (sourozenec má slevu) se pohybuje mezi 470 - 570 Kč/den v závislosti na náplni tábora (např. tábor s koníky, s angličtinou, výtvarný apod.) a odbornosti lektorů. Tábory jsou určeny dětem již od čtyř let do cca 11 - 12 let, takže je nutné jejich rozdělení do skupin podle věku, což klade vyšší nároky na lektory. V ceně našich táborů je strava (3x denně) a pitný režim, dále celodenní výlet se vstupným a dopravným.
Nyní se na stránkách města objevila upoutávka na příměstské tábory pořádané zcela jiným subjektem. Jejich cena přepočtená na jeden den je 640 Kč na dítě, den mají o hodinu kratší a děti dostanou pouze oběd a pití. Náplň je zhruba stejná jako u táborů Pravého Hradce, počet lektorek také, věk dětí je omezen na 6 - 11 let. Nabídka vypadá velmi pěkně a zdůrazňuji, že věřím, že jde o kvalitní tábory a jejich pořadatelce fandím.
Nicméně mne upoutávka na stránkách města překvapila, protože lze předpokládat, že město, jehož jsi vrcholným zástupcem, tyto tábory doporučuje (když je má na stránkách). Znamená to, že na cenu táborů jsi změnil názor? Už není příliš vysoká? Změnil jsi tedy názor i na cenu táborů Pravého Hradce? Děkuji za odpověď
Alena Václavíková

Odpověď

31.3.2015

Ahoj,

rozhodně jsem neodsoudil vysokou cenu příměstských táborů pořádaných spolkem Pravý Hradec, ale ohradil jsem se proti prohlášení, že v případě nepřidělení dotace spolku v požadované výši bude Pravý Hradec nucen navýšit ceny pro své klienty. Naopak jsem řekl, že ceny jsou běžné jako u jiných táborů, proto podle mého názoru není velký prostor pro jejich další navyšování (viz ceny táborů: http://www.skolka-bystrouska.cz/letni-primestsky-tabor-na-konich.html. , nebo http://www.toulcuvdvur.cz/details/3108131-mame-radi-zvirata-ii/) . Dále jsem cenu příměstského tábora porovnal s cenou pětidenního pobytového soustředění mladých fotbalistů v Krkonoších - vč. dopravy, ubytování, stravy, pronájmu hřiště a výletu (udivilo mě, že cena je srovnatelná). Na tuto připomínku jsi mi odpověděla, že pořádání příměstských táborů je činnost, která není pro PH ztrátová a není ji třeba dotovat. Tím si myslím bylo vše vysvětleno a zodpovězeno.

Jsem přesvědčen, že i tábory pořádané spolkem Pravý Hradec jsou dostatečně kvalitní a o děti je dobře postaráno. Pokud podatelna městského úřadu obdrží materiály o pořádání těchto táborů, budou samozřejmě též zveřejněny na stránkách města.

O inzerování tábora v Řeži jsem se dozvěděl až z tohoto dotazu, kromě údajů na letáčku o něm více nevím (nabídka přišla na podatelnu MÚ).

Přeji hezký den,

Daniel Dvořák

Zpět