Dotazy občanů - - Oficiální web města Klecany
Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Odklizení skládky u kasáren

17.9.2015, Jarda

Dotaz zněl jinak, neptal jsem se na souhlas, ale na územní rozhodnutí a smlouvu, která by město povinovala k úklidu.
Děkuji Vám mnohokrát za komunikaci
Jarda Pol

Odpověď

18.9.2015

Dobrý den, myslím, že jsem Vám na Váš dotaz odpověděl: existuje žádost o povolení umístění kontejnerů na tento pozemek, ve které jsem slíbil udržování pořádku u stanoviště a souhlas majitele s umístěním. Protože se podle katastru jedná o ostatní plochu - neplodnou půdu, není územní souhlas ani územní rozhodnutí třeba (nejde o změnu využití). Pozemek, ze kterého byla odklizena začínající černá skládka, je v pasportu místních komunikací veden jako veřejná účelová komunikace č. 11u.

Nyní, pokud dovolíte, bych měl dotaz já na Vás. Jardo, nebo také Ludvíku, Blahoslave, Občane a nevím jaká další jména používáte na všemožných diskuzních fórech, kde spatřujete problém? Skládka z veřejné účelové komunikace byla během několika minut odstraněna, podařilo se mi vyjednat zdarma užívání pozemku, kde je možné třídit odpad, občané jsou podle reakcí spokojeni. Co Vás v roce 2015 vede k neustálému anonymnímu vystupování a vymýšlení si nepravých jmen? Před třiceti lety by to bylo pochopitelné... Když jsem Vám nabízel setkání nebo telefonický rozhovor, vždy odmítáte. Navíc se občas vídáme a můžeme o všech problémech podebatovat. Mám opravdu hodně práce, dokončujeme návrh nového dopravního značení, vybudování kruhového objezdu na Ústecké ulici, připravujeme e-aukci energií pro město, opravujeme komunikace, budovy atd. Proto bych opravdu dal přednost rozhovoru před dopisováním. Mimochodem, tato diskuse má svá pravidla, se kterými jste před vstupem souhlasil a které jste sám porušil. Já za cokoli, co zde napíši, na rozdíl od Vás ručím svým jménem.

S pozdravem Daniel Dvořák, místostarosta

Zpět