Dotazy občanů - - Oficiální web města Klecany
Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Dopravní značky

9.9.2016, Jarda

Ve městě nám přibývají další a další dopravní značky a orientační tabulky. V souvislosti s tím bych chtěl připomenout, že některé i nově nainstalované dopravní značky jsou poničené.
- Na náměstí ulomená značka ležící na zemi označující místo pro invalidy.
- Na náměstí na silnici Do Klecánek, u spodního přechodu vyvrácená značka omezující rychlost.
- Na křižovatce ulic Do Kaštan a Na Hradišti zohýbaná obytná zóna
- Na spojnici z panelové cesty z Astraparku a ulicí Topolovou vyvrácená dopravní značka Dej přednost v jízdě
- Na vstupní bráně do areálu hřiště zdeformovaná dopravní značka zákazu zastavení
- Zmizelá nebo ukradená značka označující konec města Klecany V remízkách
To jen pár značek, které vnímá občan na procházce a kterých by si mohl všimnout i strážník při průjezdu městem a v rámci dohledu nad dopravou nahlásit na patřičná místa jejich poničení.
Tyto značky spadají do místní úpravy silničního provozu a tak bych se chtěl zeptat, kdo na obci zodpovídá za jejich údržbu?
S potěšením jsem zjistil, že byla instalována značka zakazující vjezd do obce a chtěl bych se zeptat, kdo bude dohlížet nad dodržováním tohoto zákazu? Dříve byla dopravní značka zákazu zastavení na náměstí na ulici k Srpům parkovalo se tam (inpros) vjíždělo se na trávník a strážníci jen projížděli po hlavní silnici bez povšimnutí.
Děkuji zdvořile za odpověď J.

Odpověď

13.9.2016

Dobrý den, údržbu a výměnu poškozených dopravních značek provádějí zaměstnanci města vždy, když je poškození nahlášeno, nebo když jej sami zjistí. O dohled nad dodržováním zákazu vjezdu nákladních vozidel do města, stejně jako nad novým zákazem vjezdu do areálu školy, požádáme Obecní policii Zdiby - již jsem si domluvil schůzku s vedoucím strážníkem. Velmi mě mrzí, že odborník jako jste vy, se mnou stále diskutuje anonymně a odmítá osobní setkání. Specialistu na veřejný pořádek, práci obecní policie i dopravní infrastrukturu se zájmem o dění v obci bychom velmi uvítali v komisích či výborech, případně v řadách městské policie, jejíž založení připravujeme. V případě, že byste si to rozmyslel, Vám ještě jednou zasílám moje kontakty: tel. 739032165, email: daniel.dvorak@mu-klecany.cz, místo i čas setkání navrhněte, rád si udělám čas.

S pozdravem Daniel Dvořák

Zpět