Dotazy občanů - - Oficiální web města Klecany
Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Farm Table a městská policie

21.5.2018, Lenka Lisá

Dobrý den, v pátek se ve Farm Table konala svatba, což znamenalo nepřetžitý kravál cca od 17:00 - 22:00. Přivolaná policie odmítala jakkoli situaci řešit, nicméně nás ujistila, že do zápisu telefonát nezahrne, jako to ostatně nedělá téměř nikdy (jak lze vidět ze stránek Klecan). Údajně je to rozhodnutím které sama neovlivní. Zajímalo by mne čím rozhodnutím tak je, zda zřizovatele nebo parlamentu. Svatba vygradovala po jedenácté hodině petardami, o což se MP už zajímat chtěla, ale k ničemu jí to nebylo, protože svatebčané už byli v tahu. Můj dotaz zní: Je městská policie povinna učinit výjezd když je o to žádána? Pokud nevyjede, je povinna alespoň učinit zápis o telefonátu? Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

28.5.2018

Vážená paní Lisá, níže zveřejňuji vyjádření velitele MP Klecany Ing. Fischera.

S pozdravem Daniel Dvořák, místostarosta

Vážená paní Lisá

zasílám Vám vyjádření k Vašemu podnětu na webových stránkách města Klecany.

Dne 18.5.2018 se konala v restauraci Farm Table svatba a jak píšete šlo o „nepřetržitý“ kravál. Je pochopitelné, že svatbu jako důležitý životní krok doprovází bujaré veselí. V 17.24 hod jsme obdrželi telefonické oznámení od p.Šimůnka o tom, že se z restaurace Farm Table šíří hluk z důvodu svatby.

Podle § 34 zákona č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví jsou sice upraveny maximální přípustné limity hluku a vibrací, ale k měření těchto limitů nemá Městská policie prostředky, ani zákonné oprávnění. Navíc se jednalo o soukromou akci, kde máme velmi omezené pravomoci. Na základě těchto skutečností nebyl právní důvod nějakým způsobem zasahovat.

V čase 21.49 hod byl personál Farm Table hlídkou telefonicky upozorněn na blížící se 22.00 hodinu a začátek nočního klidu.

21.59 hod obdržela hlídka, která se zrovna nacházela na kontrolní činnosti v kasárnách oznámení o použití zábavné pyrotechniky na náměstí.

Hlídka okamžitě vyrazila na náměstí, ale zde už byl klid. Vy tvrdíte, že to byli svatebčané, o tom se nechci přít, protože tomu vše nasvědčovalo, ale nebylo možné v dané situaci určit pachatele.

Jak je zřejmé z popisu události a přesných časů volání, vedeme evidenci každého oznámení. MP Klecany používá ke komunikaci normální civilní linku a nedisponuje žádným záznamovým zařízením k uchovávání zvukových záznamů. Vedeme pouze evidenci oznámení a jejich příčinu.

Dále nevidím důvod uvádět ve zveřejňovaných dokumentech jako jsou zprávy o činnosti údaje o oznámeních a oznamovatelích. Není to ani přípustné z hlediska ochrany osobních dat a osobnosti.

Činnost městské policie se řídí Zákonem 248/2017 Sb o obecní polici a přesto, že ve většině případů chápeme potřeby občanů, musíme striktně dodržovat své pravomoci v mezích platných zákonů.

S pozdravem

Ing. Milan Fischer

velitel MP Klecany

Zpět