Dotazy občanů - - Oficiální web města Klecany
Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Hluk z leteckého provozu

7.10.2018, Ondřej Váňa


Vážená paní, vážený pane,
rád bych se prosím zeptal, jestli město Klecany nějakým způsobem řeší EXTRÉMNÍ nárůst hlučnosti z letového provozu, ke kterému došlo zejména v posledních cca dvou letech.

Na základě pozorování došlo převážně ke změně vzletových drah, a to severním směrem, kdy se letadla stáčí pod plným výkonem přesně nad oblastí Klecan (Boleslavky). Navíc téměř pravidelně během víkendů (nedělí) je frekvence startů i několik za minutu. Stalo se na letišti něco mimořádného, např. opravy apod., resp. dostalo město o této změně nějaké oficiální vyrozumění?

Všimnul jsem si, že např. na škole visí cedulka o "sponzoringu" Letiště Praha, pevně věřím, že stávající stav není důsledkem toho, že letiště přispělo dětem na "houpačky a kolotoče", resp. na jiný městský majetek.

Děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem
Ondřej Váňa

Odpověď

9.10.2018

Vážený pane Váňo,

bohužel Vám mohu na Váš dotaz poskytnout jen částečnou odpověď, protože nemáme detailní zprávy o letovém provozu na Letišti Praha. V dopisu, který jsme před časem obdrželi, píše vedení letiště o navýšení provozu v poslední době a tím i větší hlukové zátěži pro dotčené obce. Jako opatření k omezení těchto jevů Letiště Praha nově zavádí zvýšené letištní poplatky pro vzlety a přistání příliš hlučných letadel a poplatky za noční provoz. Jaký to bude mít vliv na celkovou hlukovou zátěž nedokážu odhadnout.

K dotacím a darům od Letiště Praha – město Klecany je, stejně jako mnoho dalších obcí, členem Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha – Ruzyně. Členské obce získávají od letiště dotace, které musí být využity k některému ze stanovených účelů tak, aby sloužily veřejnosti. V Klecanech jsme tyto prostředky investovali např. do dětských hřišť, nových oken do veřejných budov vč. základní umělecké školy nebo opravy chodníků. Rozhodně to není tak, že by si tím letiště kupovalo nějaké výjimky. Jsem přesvědčen, že i kdybychom nebyli členy tohoto sdružení a odmítli finanční prostředky, které město od letiště dostává, neměli bychom více možností, jak hluk z letadel omezit.

S pozdravem Daniel Dvořák, místostarosta

Zpět