Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Úřední deska

Datum vyvěšení: 4.2.2021 , datum sejmutí: 23.3.2021

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

o z n a m u j e všem jemu známým účastníkům řízení a též dotčeným orgánům státní správy ve shora uvedené věci zahájení správního řízení, a to uplynutím lhůty 16-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení (veřejné vyhlášky) na úřední desce zdejšího úřadu, tj. dnem 22.2.2021, ve smyslu § 144 odst. 2 správního řádu a současně nařizuje podle § 49 odst. 1 správního řádu termín ústního jednání spojeného s místním šetřením ve shora uvedené věci na úterý 23. března 2021 v 9:00 hodin s místem konání v jídelně umístěné ve správní budově organizace na provozovně kamenolomu Klecany, na adrese Povltavská ul., 250 67 Klecany - Klecánky.

Kalendář

Důležité odkazy