Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Úřední deska

Datum vyvěšení: 13.9.2023 , datum sejmutí: 28.9.2023

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrální zákon“) zveřejnil aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se nacházejí na území našeho města. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023. S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme občany, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM.

Přílohy

  • Příloha - dokument

Kalendář

Důležité odkazy