Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Ochranné valy letadel

Ochranné valy letadel - nákres

 

V Klecanském zpravodaji č. 5/2009 byl uveřejněn tento text:

„V sobotu 18. 4. se uskutečnilo setkání občanů Klecan s panem Dr. Karlem Rozsypalem, tehdejším studentem gymnázia, který byl jedním z mužů totálně nasazených v r. 1945. Místo pracovního výkonu jednotky, do níž byl tehdy student Rozsypal zařazen, byly Klecany.
Práce na budování výkopů začaly 3. 3. 1945, v důsledku předcházejícího leteckého souboje nad klecanským letištěm.

Výkopy měly mít tvar písmene T, horní vodorovná část tvořila vlastní výkop o hloubce 160 – 170 cm a svislá část představovala šikmý sjezd pro podvozek letadla. Vykopaná zemina tvořila okolo výkopu ze stran ochranný val.

Ochranných valů mělo být vybudováno celkem 25. Jejich účinnost však byla výrazně snížena tím, že výkopy nebyly zapažené a v měkké půdě docházelo k jejich borcení.
Němci předpokládaná sláva těchto valů pohasla ihned po náletu 16. 4., kdy letadla ukrytá v těchto výkopech stihl stejný osud jako letadla umístěná na volné ploše. Za necelý měsíc od zničení letadel skončila nejhrůznější válka v dějinách lidstva, od jejíhož konce uplyne v letošním roce 64 let.“

Písemný materiál uvedený v příloze včetně nákresu poskytl Dr. K. Rozsypal a souhlasil s jeho zveřejněním.  

Jak to bylo s ochrannými valy letadel v Klecanech PDF   PDF - 3,09 MB

Hořící letadla při útoku hloubkařů 16.4.1945   JPG - 1,19 MB

Umístění ochranných valů PDF  PDF - 386 kB

Ochranné valy 1PDF PDF - 666 kB

Ochranné valy 2PDF PDF - 251 kB

Ochranné valy 3PDF PDF - 194 kB

Kalendář

Důležité odkazy