Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Klecany městem - Prapor a znak

V novodobé historii města Klecan lze za určitý mezník považovat rok 1994, kdy byly Klecany ustanoveny městem. Přípravy na tuto změnu začaly již v r. 1992. Tehdejší kronikář města pan Ing. Jan Novotný, se svolením pana starosty Ing. Bohumila Šimšíka a paní místostarostky Aleny Slavíkové vedl za obec předběžná jednání na Ministerstvu vnitra ČSFR, kde bylo třeba ověřit, zda je možné právní cestou iniciovat změnu z „obce na město“. Zástupci MV ČFSR s odkazem na zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) nevyslovili pochybnosti s připravovanou změnou.
 
Bylo třeba vypracovat žádost doplněnou charakteristikou obce z hlediska historie, současnosti i rozvojového záměru. K tomuto účelu byla ustanovena komise, která vypracovala žádost včetně všech potřebných podkladů. Žádost byla opětovně konzultována na MV ČSFR a po doplnění předložena dne 26. 11. 1992 zastupitelstvu obce ke schválení. Nastalo dlouhé čekání na konečný verdikt Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ten byl vyřčen 29. června 1994, kdy byla předsedou Poslanecké sněmovny s účinností od 1. července 1994 obec Klecany určena městem.
 
Každé správné město má mít svůj znak a prapor, ale kde vzít, když ani historické prameny sahající do 16. století o těchto symbolech neposkytly žádnou informaci, která by se týkala Klecan. Nezbylo než vypracovat návrh vlastní, vycházející právě z historie města. V díle prof. Profouse z r. 1949 s názvem Místní jména v Čechách je uvedeno, že jméno Klecany znamená ves lidí bydlících v kleci.
 
V díle jiného autora – prof. Šmilauera, je uvedeno, že název Klecany vyjadřuje místo, kde se vyráběly sokolnické klece. Klec se tedy stala ústředním motivem návrhu znaku Klecan, který měl vypadat takto: Dvourohý španělský štít modré barvy, v jehož středu je zlatá sokolnická klec, která má 5 prutů, vycházejících ze dna a tvořících tvar královské koruny. Nad závěsným okem klece měla být umístěna osmicípá zlatá šternberská hvězda. Zlatá barva byla zvolena jako symbol náležitosti Klecan ke královskému sídlu a barva modrá měla symbolizovat Povltaví. Návrh na prapor zněl: tři vodorovné pruhy – uprostřed dvou pruhů modrých se nachází pruh zlatý. Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučil úpravu jak znaku, tak i praporu. Podle tohoto doporučení byl páterem Pavlem Kunešem zpracován nový návrh, který dne 4. dubna 1996 projednalo zastupitelstvo města a dne 17. ledna 1997 byl návrh přijat PS.
 
Znak tvoří červeno-zelený polcený štít. V červeném poli je umístěna zlatá ptačí klec, v horní části zeleného pole jsou 3 zúžená stříbrná břevna.
 
Prapor tvoří tři vodorovné pruhy – červený, bílý a zelený v poměru 1:1:2. Poměr šířky k délce je 2:3.
 
Poprvé byl znak a prapor použit při oslavách 680. výročí nejstarší písemné zmínky o Klecanech.
 
Text: Ing. Jitka Homoláčová
 
Znak města Klecany v PDFPDF 27 kB
 
znak Klecany                        prapor Klecany
 
 

                             

Kalendář

Důležité odkazy