Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany

Projekt EU

V rámci veřejné zakázky „Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany“ podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancované z prostředků strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR pořídilo Město Klecany cisternovou automobilovou stříkačku značky Tatra 815 – 7 FORCE 6x6 s nástavbou CAS 30/9000/540 pro velkoobjemové hašení od společnosti KOBIT - THZ s.r.o. Primární cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé České republiky. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení činnosti Integrovaného záchranného systému s plněním činností při ochraně života, zdraví a majetku obyvatel.

Cisternová stříkačka přispěje zejména ke zlepšení akceschopnosti jednotky SDH Klecany, jejíž působnost je převážně na území Středočeského kraje v rámci území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem. Jednotka SDH Klecany tak přispěje k řešení mimořádných a krizových situací v kraji, což přispěje ke zlepšení akceschopnosti celého Integrovaného záchranného systému. Jedná se zejména o řešení požárů a mimořádných situací spojených se suchem.

Slavnostní předání cisternové stříkačky hasičům Sboru dobrovolných hasičů Klecany proběhne dne 25. 10. 2017 na Nám. Třebízského u pomníku Padlých v 18 hod.

 

Projekt "Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany" je spolufinancován Evropskou unií.

 

 Výtah ze studie proveditelnosti  PDF PDF - 232 kB

Důležité odkazy