Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna

Město Klecany Vás uskutečnilo dne 14.1.2015 slavnostní ukončení projektu "Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna"  v ulici U Obalovny. Doufáme, že komunikace bude dobře sloužit nejen společnostem které mají sídlo v přilehlém areálu, ale také široké veřejnosti.
 

Město Klecany získalo dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy ve výzvě č. 74, Oblast podpory: 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura na projekt „Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna“.
 

Projekt byl zaměřen na kompletní rekonstrukci stávající komunikace ulice U Obalovny výměnou všech konstrukčních vrstev v délce 469,5 m, šíře 4,5 m (horní část) a 6,8 m (dolní část), na severní straně napojena na silnici č. III/24219, na jižní straně napojena na stávající místní komunikaci Čsl. Armády. V km cca 0,262 zúžena na 3,55 m v délce cca 6 m.

 

Investor: Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
Zástupce investora - starosta: Ivo Kurhajec
Projektový manažer: LK Advisory, s.r.o. - Mgr. Luboš Rambousek, Ing. Ondřej Lukavec, Město Klecany - Ing. Kristýna Holubová
Zástupce investora - TDI a BOZP: Efa Praha - Ing. arch. Faruk Sarajlič

Projektant: Projecticon s.r.o., Ing. Pavel Ježek
Zhotovitel: IMPERCOMM s.r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8
Stavbyvedoucí: Ing. Stanislav Pecháček
Jednatel: Ing. Miroslav Urbanec
Financování: dotace z ROP Střední Čechy ve výši 80 %, rozpočet města ve výši 20 %

Partneři projektu: AVAPS, s.r.o., MAS Nad Prahou, o. p. s., spolek Humbuk

Datum zahájení stavební realizace: 16. 10. 2014
Datum ukončení stavební realizace: 2. 12. 2014
 
 

Rekonstrukce komunikace

Projekt rekonstrukce místní komunikace řeší nevyhovující technický stav komunikace ve městě Klecany vedoucí k výrobnímu a obchodnímu areálu. Jedná se o komunikaci, která je významně dopravně zatížená nákladní i osobní dopravou. Projektem dojde k rekonstrukci místní komunikace s důrazem na zvýšení kvality a bezpečnosti silničního provozu. Celkově projekt přinese zkvalitnění dopravy, zlepší přístupnost objektů hospodářského rozvoje a přispěje k řešení dopravní situace v okrajové části města Klecany u areálu bývalých kasáren. Délka nově zrekonstruované komunikace je 0,46 km. Projekt je schválen Regionální radou ROP SČ k financování a je připraven k realizaci v roce 2014, pokud dojde k podpisu smlouvy o dotaci.

Situace záměru:

 

Stávající stav:

   

Důležité odkazy