Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Přístavba garáže hasičské zbrojnice

Projekt spočívá ve výstavbě nové garáže pro hasičský vůz JSDH Klecany, č.p. 301.

Součástí hasičské zbrojnici je v současné době garáž pro umístění CAS. Pro JSDH byla schválena dotace Z Programu dotace pro jednotky SDH na rok 2016 na pořízení nové CAS, pro kterou však v současné době nejsou ve zbrojnici prostorově kapacity k jejímu umístění. Z tohoto důvodu je nutná přístavba nové garáže pro umístění pořizované CAS a současně taktéž k umístění dopravního automobilu, jehož pořízení je plánováno v dohledné době.
Z kapacitních důvodů a pro zajištění adekvátního prostoru pro umístění nové CAS (a dopravního automobilu) je tak stavba garáže nezbytná. V závislosti na stavbě garáže dojde v rámci projektu k vybudování přilehlých zpevněných ploch nutných pro adekvátní, snadnou a bezpečnou manipulaci s vozidlem. Bez úpravy přilehlých ploch by bylo znesnadněno řízení vozidel a došlo by ke zvýšení nebezpečí nehody.

Pořízení plánovaného majetku bude mít významný vliv na plnění úkolů a povinností JSDH. Vzhledem k pořízení nové CAS, na kterou byla schválena dotace z Programu dotace pro jednotky SDH obcí, a dopravního automobilu je nezbytné zajistit adekvátní prostory k umístění techniky. Výstavbou garáže dojde k zajištění prostoru pro umístění CAS a dopravního automobilu, čímž bude umožněno jejich maximální možné efektivní využití.

Výstavba nové garáže umožní plné využití techniky pro plnění úkolů JSDH a tím dojde k zásadnímu zlepšení vykonávaných činností JSDH. Vzhledem k plánovanému umístění vozidel bude nová garáž využívána hospodárné a efektivně.

Financování akce:


a) vlastní zdroje 756 700 Kč

b) výše požadované dotace 756 700 Kč

Podklady v PDF (250 kB) ke stažení po kliknutí na obrázky:

Půdorys
Pohledy

 

Kalendář

Důležité odkazy