Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Rekonstrukce MŠ Klecany

Město Klecany získalo dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy ve výzvě č. 67, Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova na projekt „Rekonstrukce MŠ Klecany“.

Celkové způsobilé výdaje: 22.269.211,- Kč. Celková výše dotace: 17.756.678,40 Kč.

Projekt je zaměřen na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci stávajících objektů MŠ a na transformaci nevyužívaných prostor k využití. Stavba řeší celkovou rekonstrukci původně hospodářského pavilonu a jeho dostavbu tak, že vzniknou dvě nová oddělení každé pro 25 dětí a dále prostor sálu pro společné akce více oddělení MŠ včetně zázemí. Realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity zařízení o 33 míst.


Investor: Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Zástupce investora - starosta: Ivo Kurhajec

Projektový manažer: Ing. Kristýna Holubová, Pavel Koš

Zástupce investora - TDI a BOZP: Tendo, s.r.o.

Projektant: ASLB spol. s r.o., Ing. arch. Ballek, tel. 603 513 660 603 513 660

Zhotovitel: EMV s.r.o., se sídlem: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

Adresa pro zasílání korespondence: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

Stavbyvedoucí: Petr Bílek

Odborné vedení stavby: Michal Vydra

Financování: dotace z ROP Střední Čechy ve výši 80 %, rozpočet města ve výši 20 %

Partneři projektu: spolek Pravý Hradec, obec Senohraby, obec Olbramovice

V rámci projektu byla mimo náklady dotace z rozpočtu města realizována úprava spojovacích krčků k jednotlivým pavilonům MŠ.


Datum zahájení realizace: 27. 6. 2013

Datum ukončení realizace: 11. 3. 2014>

 

 

   

 

 

 


 

 

Důležité odkazy