Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Úprava komunikací a přístupu do ZŠ a MŠ Klecany

Parkování u základní školy

V druhé polovině roku 2017 a v první polovině roku 2018 se podařil zrealizovat projekt Úprava komunikací a přístupu do ZŠ a MŠ Klecany jehož cílem byl bezpečný vstup dětí do základní a mateřské školy a řešení parkování v blízkosti základní a mateřské školy a omezení množství projíždějících aut. Varianty řešení projektu byly projednávány od roku 2013 s občany, odborníky i institucemi. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán 2. května 2018. Součástí projektu bylo řešení odtékání a vsakování dešťových vod mimo ČOV Klecany a zbudování nového přechodu pro chodce v ulici Čsl. armády.

 

Technická zpráva

 

Celková situace stavby PDF PDF - 2,1 MB

Koordinační situace stavbyPDF PDF - 2,2 MB

Zápis z představení projektu stavby PDF PDF - 360 kB

 

 

Návrh řešení parkování na Sídlišti 

12. 3. 2014 - Proběhlo další veřejné jednání s občany.

Varianta 3B

 

28. 2. 2014 - Bylo zveřejněno na úřední desce povolení ke kácení 5 ks dřevin rostoucích mimo les

Povolení ke kácení + schéma a foto - sídliště

 

7. 2. 2014 - Uskutečnila se další schůzka s občany.

Návrh č. 1

Parkování na sídlišti - návrh 1

Návrh č. 2

Parkování na sídlišti - návrh 2

Návrh č. 3

Parkování na sídlišti - návrh 3

Schéma pro pěší

Parkování na sídlišti - schéma pro pěší

 

20. 1. 2014 - Proběhla schůzka s občany a zástupci všech zůčastněných stran a facilitátorek z nadace VIA, které diskuzi řídily (viz jejich popis z jednání a zápis ze schůzky).

parkování sídliště - popis z nadace VIA

zápis z jednání

 

28. 11. 2013 - Na základě proběhlých diskuzí připravil architekt Ballek nové návrhy, které předal panu starostovi:
 

Parkování na Sídlišti - 3 varianty z 28. 11. 2013

Varianta č. 1

Kliknutím zvětšit - Parkování na sídlišti - varianta číslo 1

 Varianta č. 2

Kliknutím zvětšit - Parkování na sídlišti - varianta číslo 2

 Varianta č. 3

Kliknutím zvětšit - Parkování na sídlišti - varianta číslo 3

Předchozí vývoj situace

Listopad 2013 - Proběhla iniciativou paní Otípkové a paní Miškovské anketa v lokalitě Boleslavka. Získané odpovědi byly prezentovány na následující schůzce s občany.


6. 11. 2013 – Proběhla debata nad třemi variantami, které vypracoval pan architekt Ballek. Zápis ze schůzky je k nahlédnutí na městském úřadě. Přítomni byli zástupci města Klecany a komise města Klecany, ředitel ZŠ a MŠ Klecany, autor návrhů - architekt Ing. arch. L. Ballek, přizvaný odborník Ing. J. Kulič a občané města Klecany.

Říjen 2013 - Vznikla petice žádající snížení počtu aut vjíždějících do oblasti sídliště a Boleslavky z důvodu dopravy do ZŠ, MŠ a ZUŠ, zamezení průjezdu vozidel uvedenou oblastí a posílení funkce obytné zóny.


11. 9. 2013 - Rada města Klecany schválila výpověď z nájmu pozemku pod garážemi na sídlišti z důvodu řešení přístupových cest a chodníků do ZŠ a MŠ, ZUŠ a sportoviště na pozemku města.


18. 3. 2013 - Na společném jednání Rady města Klecany a zastupitelů byly projednány varianty parkování u základní školy – návrhy budou předloženy komisi stavební a životního prostředí a vedení školy k dalšímu projednání před veřejnou prezentací s občany města (bezpečný přístup pro pěší, průjezdnost sídlištěm, přístup do ZUŠ a na sportoviště včetně zásobování ZUŠ a ZŠ, garáže, návrh na komplexní řešení parkování na sídlišti).

 

Důležité odkazy