Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Zateplení a výměna výplní otvorů "Základní škola v Klecanech"

 

Město Klecany získalo dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ("SFŽP) ve výzvě č. 35, v Priotitní ose 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie na projekt „Zateplení a výměna výplní otvorů "Základní škola v Klecanech“.


Celkové výdaje na projekt: 15.761.561,- Kč.

Celkové způsobilé výdaje: 9.731.109,- Kč.

Celková výše dotace z FS: 8.271.442,- Kč.

Celková výše dotace SFŽP ČR: 486.555,- Kč.

 

 
V rámci stavby došlo u pavilonů A, B, C, D a E k výměně oken a zateplení stěn i střech. V hospodářském pavilonu E bylo také provedeno zateplení stropu suterénní části. Stavbu realizovala společnost SLÁDEK GROUP, a.s. Technický dozor investora zajišťoval pan Jiří Šmerda ze společnosti Baumi s.r.o. Mimoň. Bezpečnost práce kontroloval Ing. Jan Matela. Získání dotace i monitoring projektu zajišťoval Ing. Mgr. Ondřej Čechák ze společnosti Čechák & spol. s r. o. Na stavbu dohlíželi za město starosta Ivo Kurhajec a Ing. Kristýna Holubová, za školu byl pravidelně účasten jednání ředitel školy Mgr. Vladimír Lacina. Stavba probíhala od července do září a v říjnu byly odstraňovány vady a nedodělky a realizovány dodatečné stavební práce.
Realizované práce by měly přispět nejen ke zlepšení vzhledu pavilonů, ale především by měly výrazně snížit náklady na energie, které dle energetického výpočtu představují snížení o cca 900.000,- Kč ročně. Kromě finanční úspory dojde realizací tohoto projektu ke snížení emisí CO2 o cca 128 t/rok.

 

Fotodokumentace:

Pavilon D

 

Pavilon A

 

Další pavilony

banner_OPZP

 

Kalendář

Důležité odkazy