Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Intenzifikace ČOV

Intenzifikace ČOV Klecany - tento projekt je spolufinancován Evropskou umií


Je navržena mechanicko-biologická ČOV s chemickou eliminací fosforu, s předřazeným denitrifikačním selektorem, se simultánní resp. střídavou denitrifikací/nitrifikací s jemnobublinnou aerací s obdélníkovou vyrovnávací nádrží na odtoku a dočištěním na mikrosítovém bubnovém filtru. ČOV je v první etapě ve dvoulinkovém provedení ve druhé etapě pak ve čtyřlinkovém. Přebytečný kal bude aerobně stabilizován v provzdušňovaných kalojemech a následně strojně odvodňován a odvážen např. ke kompostování. Zásobní nádrž síranu železitého bude dvouplášťová objemu 15 m3 ve venkovním provedení.

 • Projektovaná kapacita po dokončení I etapy: 5 000 EO
 • Q24 =15,35 l/s
 • Qmaxh=32,1 l/s
 • Max. přítok při dešti na hrubé předčištění = 124 l/s
 • Max. přítok při dešti na biologii = 65 l/s
 • Projektovaná kapacita po dokončení II etapy: 9 000 EO
 • Q24 = 27,6 l/s
 • Qmaxh= 57,7 l/s
 • Max. přítok při dešti na hrubé předčištění = 124 l/s
 • Max. přítok při dešti na biologii = 65 l/s

ČOV bude realizovaná postupně ve dvou etapách tak, aby bylo zachováno alespoň částečné čištění odpadních vod a v závislosti na postupném nárůstu počtu obyvatel v zájmovém území.

Intenzifikace ČOV

 

Celková situace - PDF 803 kB

 

Důležité odkazy