Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

STUDIE REVITALIZACE ÚDOLÍ POTOKA POD ČERNOU SKÁLOU

Vážení občané Klecan,
zveme vás na veřejné projednání záměru na revitalizaci ÚDOLÍ POTOKA POD ČERNOU SKÁLOU, které se uskuteční ve středu 23.11.2016 v 18.30 hod. na Městském úřadě v Klecanech.
V rámci prezentace vám autoři studie představí výsledky obecného geologického, hydrologického, krajinného a dendrologického posouzení stavu údolí a navržených možných dílčích krocích obnovy a možného využití území, včetně:

  • rekultivace a nové využití skládky;
  • revitalizace vodního toku negativně dotčeného historickou kanalizací
  • obnova původních rybníčků na zadržování vody v krajině
  • zachování vodních zdrojů v údolí (studní)
  • částečná obnova sadů („klecanská třešeň“) a vyčištění údolí od invazivních dřevin a rostlin
  • stezka pro pěší procházející údolím, kterou bude možno napojit na naučnou stezku Klecany, vstupy do údolí
  • zprůchodnění i pro cyklisty a rodiče s kočárky, napojení na cyklostezku v ulici pod Černou skálou
  • další možnosti rekreačního využití údolí

Budete mít samozřejmě prostor pro své dotazy a případné připomínky.

 

Studie revitalizace potoka PDF PDF - 3,8 MB

 

Studie revitalizace potoka - analytická část PDF PDF - 3,8 MB

 

Studie revitalizace potoka - návrhová část PDF PDF - 1,2 MB

Důležité odkazy