Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Návrh využití území "Mokřadu" Klecany

Dokumenty jsou seřazeny v pořadí tak, jak byly od počátku pořizovány.

 
 1. Studie využití Mokřadu z 07/2016 (PDF - 28,3 MB)
 2. Zápis z veřejného projednání mokřadu do majetku města a možnosti jeho dalšího využití z 10/2016 (PDF - 936 kB)
 3. Hydrogeologický průzkum z 11/2016 ( ZIP- 5,5 MB)
 4. Investiční záměr - Využití území mokřadu v Klecanech – A. analytická část z 05/2017 (PDF - 3,8 MB)
 5. Investiční záměr - Využití území mokřadu v Klecanech – B. návrhová část z 05/2017 (PDF - 1,2 MB)
 6. Biologický posudek z 06/2017 (PDF - 2,5 MB)
 7. Průzkumné práce a podklady z 05/2018 (ZIP - 14,2 MB)
 8. Prezentace projektu - návrh DUR z 20.6.2018 (PowerPoint - 2,2 MB)
 9. Schválený návrh a rozsah DUR z 9.7.2018 (PDF - 2,6 MB)
 10. Projektová dokumentace (ZIP - 10,6 MB) pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) k zajištění souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy, vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury, vlastníků dotčených pozemků apod. a podání žádosti o územní rozhodnutí. 
 11. Rozhodnutí - Vyjímka z ochranných podmínek zvláště chráněných organismů
 12. Připomínky občana a reakce projektantky revitalizace Mokřadu
 13. Dokončená projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)“ vč. příloh (ZIP - 11,5 MB),
  Dokladová část (ZIP - 22 MB) a Dokladová část přílohy (ZIP - 12 MB).
 14. Územní rozhodnutí (PDF - 2,2 MB)
 15. Kumulativního rozpočtu projektu
 16. Smlouvy o dílo

 

 

Důležité odkazy