Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

 Cestovní pas

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překročení státních hranic ČR přes hraniční přechod. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství ČR a další údaje v něm zapsané.

Cestovní pas obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchovávání údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů rukou, údaje zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a dalších bezpečnostních prvků stanovených právními předpisy.
Žádost o vydání cestovního pasu lze podat:

u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kralupy nad Vltavou), v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo do 5 pracovních dnů,

u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do
24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů,

v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu
vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu.

 

Na MěÚ v Klecanech nelze požádat o vydání cestovního pasu .

Důležité odkazy