Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Občanský průkaz

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství ČR, jakož i další údaje v ní zapsané.

Občanský průkaz je povinen mít občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.

Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Na žádost lze vydat občanský průkaz i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství.

Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (Praha 1 – 22), u něhož občan podal žádost o jeho vydání.


Na MěÚ v Klecanech nelze požádat o vydání cestovního pasu .

Důležité odkazy