Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

 Czech POINT
 Logo Czech Point

Matrika MěÚ Klecany

Úřední hodiny
Po 8.00 - 11.30 hod., 12.30 - 18.00 hod.

Út  8.00 - 11.30 hod., 12.30 - 14.00 hod.

St  8.00 - 11.30 hod., 12.30 - 18.00 hod.

Tato služba umožňuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům - výpisům z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS):

• Výpis z veřejného rejstříku
• Formulář živnostenského rejstříku
• Formulář katastru nemovitostí
• Výpis snímku z katastrální mapy
• Výpis z rejstříku trestů
• Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče
• Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku


Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání.

Pro výpisy z rejstříku trestů, z registru řidičů, je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem, u ostatních výpisů stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

 
Ceník služeb Czech POINT

Vydání ověřeného výpisu z: 1. strana další strana
Obchodního rejstříku 100 Kč 50 Kč
Živnostenského rejstříku 100 Kč 50 Kč
Katastru nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran) 100 Kč neúčtuje se
Registru řidičů - výpis bod. hodnocení osoby 100 Kč 50 Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Insolvenčního rejstříku 100 Kč 50 Kč

Další služby:

Autorizovaná konverze. Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu) 30 Kč

 

Datové schránky

Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky bezplatně
Vydání nových přístupových údajů bezplatně
Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky bezplatně
Odebrání pověřené osoby k přístupu do datové schránky bezplatně

Kalendář

Důležité odkazy