Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016

Požární řád města

Zastupitelstvo Města Klecany na svém zasedání konaném dne 19. května 2016 usneslo vydat na základě § 29, odst. 1, písm. o), bodu 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tento požární řád jako obecně závaznou vyhlášku 

Úplné znění vyhlášky č. 1/2016 - PDF PDF, 765 kB

 

Kalendář

Důležité odkazy