Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

2/2012 - školský obvod

Obecně závazná vyhláška Města Klecan č. 2/2012, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy


Zastupitelstvo Města Klecan se na svém zasedání dne 18. června 2012, usnesením č. 1631/2012 usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. c školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Stanovení školského obvodu
Na základě uzavřené dohody obcí o vytvoření společného školského obvodu základní školy je celé území města Klecan částí školského obvodu Základní školy a mateřské školy Klecany, okres Praha – východ, příspěvková organizace zapsaná v rejstříku škol pod rezortním identifikátorem 600052249, IČO: 750 33 852, se sídlem Klecany č.p.375, 250 67 Klecany, okres Praha – východ, jejímž zřizovatelem je Město Klecany.
Čl. 2
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 9. 2012.

 

 

………………………. …………………………..
Ladislav Němeček Ivo Kurhajec
místostarosta města starosta města

Vyhláška byla schválena ZM dne: 18. 6. 2012
Vyhláška byla vyvěšena dne: 20. 6. 2012
Vyhláška byla sejmuta dne: 9. 7. 2012
Vyhláška nabyla účinnosti dne: 1. 9. 2012
Vyhláška byla odeslána na MV dne: 11. 7. 2012

 

Úplné znění vyhlášky č. 2/2012 - doc Word, 44 kB
 

Kalendář

Důležité odkazy