Dotazy občanů - - Oficiální web města Klecany
Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Prořezávání stromů

15.2.2016, Helena Urbánková

Dobrý den,
jsem moc ráda, že došlo k prořezávání stromů na kopci u kostela. Kopec je vlhký i v létě a doufám, že slunce, které skrze stromy dále nemohlo, tento parčík zpříjemní a pomůže ho trochu vysušit. Jen bych měla dotaz, zda už je prořez u konce nebo ještě bude pokračovat? Vyřezali se zatím jen ty nejhezčí a největší stromy, které bych bývala osobně ponechala jako jedinné, ale nebudu zpochybňovat, zda byl k jejich odstranění důvod. Je tam ale spousta náletových javorů, křivých stromů a uprostřed schodů (u ostrůvku) je špendlík, který dělá problémy v létě, kdy špendlíky padají na schody a kvůli vosám se tam nedá skoro projít. Špendlík je u schodů i v dolním parku - se stejným problémem. Bylo by prima, kdyby se i tyto nevzhledné dřeviny odstranily a pravá polovina parku byla tak pěkná jako ta levá, kde je tráva a slunce.

Je někde k nahlédnutí projekt prořezávání dřevin a rekonstrukce parků? Ráda bych se podívala, ale nikde jsem nenašla žádné informace.

Odpověď

19.2.2016

Dobrý den,

ve svahu pod kostelem byla odstraněna část přerostlých akátů. Byla to druhá etapa jejich celkového odstranění z tohoto prostoru. Poté, co došlo k vývratům akátů v této oblasti, oslovil arborista pan Adam Pávek, který o stromy ve veřejné zeleni pečuje od roku 2007, soudního znalce v oboru dendrologie se zaměřením na bezpečnost stromů, dendrologické posudky a oceňování stromů, ing.Jaroslava Kolaříka. Ten vypracoval před pěti lety posudek na porost v této lokalitě a doporučil následující řešení. Hustý a přerostlý akátový porost postupně odstranit a to ve třech etapách, každá etapa po pěti letech. Je počítáno, že akáty postupně nahradí hlavně náletové javory, aby svah nebyl úplně bez stromů. V první etapě před pěti lety byly odstraněny vyvrácení a nejnebezpečnější jedinci v počtu asi 15-20 kusů. Nyní byly odstraněny další akáty v počtu 13ks a to opět takové, které by v případě vývratu napáchaly dost škody (nad parkovištěm a poblíž bytovek) a takové, které stínily těm asi 5m vysokým javorům a bránily jim ve zdárném růstu. Poslední etapa proběhne opět za 5 let, kdy budou odstraněny zbývající akáty a celý prostor pod kostelem, co se týče zeleně, bude řešen vybranými náletovými dřevinami a dosadbou jak listnatých stromů (aby to nebylo celé jen javorové), tak běžnými dřevinami do keřového patra (kaliny, brslen...). Může se samozřejmě stát, že nějaký strom, jevící během následujícího pětiletého období náznaky nestability nebo usychání, bude odstraněn dříve. Ty náletové javory jsou cenné v tom, že mají přirozený kořenový systém, neporušený nějakým přesazováním, což je v takovémto terénu (prudký svah) nesporné plus. Je předpoklad, že náletové dřeviny s přirozeným kořenovým systémem budou více stabilní než dřeviny přesázené. Navíc svým přirozeným kořenovým systémem lépe zajistí stabilitu svahu.

Právě probíhá celková revitalizace parku mezi farou a kostelem. Jde o první etapu koncepčního řešení sítě cest a schodišť, parkových ploch a jejich technických náležitostí (mobiliář, osvětlení apod.). Komplexní koncepce revitalizace parku byla zpracována členy stavební komise a komise životního prostředí v podobě prováděcí studie, která je k nahlédnutí na městském úřadě.

Ing.arch. Vít Čermák,

Martin Hora,

Martin Lemon

Zpět