Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Samospráva

Zastupitelstvo města

Ing. Jiří Bendl, Mgr. Roman Binder, Ing. Tomáš Černý,  Mgr. Daniel Dvořák, Kateřina Fialová, Ing. Miroslav Filinger, MBA, Kateřina Hamouzová Holá, Ing. Kristýna Holubová, Miroslav Kříž, Marek Kmenta, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Olga Šimšíková, Lukáš Tintěra, Mgr. Alena Vulterinová

Starosta

Mgr. Daniel Dvořák

Místostarosta

Ivo Kurhajec

 

Rada města

Ing. Jiří Bendl, Mgr. Daniel Dvořák,  Kateřina Fialová, Ing. Kristýna Holubová, Ivo Kurhajec

Slib zastupitele

Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Právní předpisy:

Zákon 128/2000 Sb., o obcích

Zákon o krajích 129/2000 Sb. (krajské zřízení)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

 

Kalendář

Důležité odkazy