Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města do roku 2020 je základním dokumentem shrnujícím směřování rozvoje Klecan a orientaci rozvojových aktivit.

Jedná se o profilový dokument, charakterizující zejména sociální a ekonomickou situaci města v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž bude vycházet strategie dalšího rozvoje. Analytická část shrnuje základní údaje o vývoji a současnosti města a faktografii o všech rozhodujících sférách jeho života.

Charakterizuje obyvatelstvo, bydlení, dopravní infrastrukturu, ekonomiku a trh práce, cestovní ruch, sport a kulturu a rovněž i sociální sféru. Zpracování analytické části strategického plánu města zahrnuje několik etap směřujících k definování klíčových závěrů, které jsou posléze použity jako vstupní údaje pro návrhovou část strategického plánu.

Mapa - Klecany

Znění aktualizovaného strategického plánu PDF - 4,7 MB

Strategický plán rozvoje  PDF - 2,3 MB


Vyhodnocení 2. ankety obyvatel k aktualizaci strategického plánu

Dne 16.1.2017 skončila lhůta pro odevzdání vyplněných dotazníků 2. ankety obyvatel ke Strategickému plánu města Klecany .

Vyhodnocení 2.ankety obyvatel k aktualizaci Strategického plánu -  PDF 1,4 MB

Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili.


Vyhodnocení 1. ankety obyvatel k aktualizaci strategického plánu

Ankety aktualizace strategického plánu se zúčastnilo:

z obyvatel od 18 do 120 – ti let 2343 46 1,96%
z obyvatel od 1 do 18 - ti let 772 12 1,55%

 

Vyhodnocení 1.ankety obyvatel k aktualizaci Strategického plánu  -  PDF 340 kB

Vyplněné anketní lístkyPDF PDF 39 MB 

Vyplněné anketní lístky - doplněkPDF PDF 384 kB


 

Důležité odkazy