Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Klecanský zpravodaj

Vydává Městský úřad Klecany

Pravidelný měsíčník pro občany města Klecan. Přináší aktuální informace o životě města, informace z MěÚ, názory občanů, kulturní přehled aj.

Jak lze získat Klecanský zpravodaj

Klecanský zpravodaj vychází zpravidla k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku je 7,- Kč, roční předplatné činí 60,- Kč. Zpravodaj je možné zakoupit v prodejně potravin na náměstí, na Městském úřadě v Klecanech, na matrice, v novinovém stánku a v samoobsluze na sídlišti. Uzávěrka každého čísla je 20. každého měsíce. O uveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada, případně ve spolupráci s vedením města. Příspěvky je možné zasílat na adresu Městského úřadu nebo na e-mailovou adresu:
zpravodaj@mu-klecany.cz

Klecanský zpravodaj je předplatitelům distribuován do poštovních schránek ve třech oblastech: Klecánky, náměstí až Vinice a Skalka. Distribuci zajišťují dobrovolníci. Nově je možné si na MěÚ Klecany předplatit doručení Klecanského zpravodaje do schránky také v oblasti Boleslavky, Astraparku a sídliště.

V Klecanském zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky obsahující hanlivé, neslušné nebo urážlivé výrazy a informace.
 

Atkuální vydání - říjen 2022

 

 

Ročník 2022

Klecanský Zpravodaj č. 10/2022 datum vydání: 5. 10. 2022  PDF (2,6 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 9/2022 datum vydání: 5. 9. 2022  PDF (8,6 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 7-8/2022 datum vydání: 5. 7. 2022  PDF (5,0 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 6/2022 datum vydání: 5. 6. 2022  PDF (50,2 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 5/2022 datum vydání: 5. 5. 2022  PDF (5,3 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 4/2022 datum vydání: 5. 4. 2022  PDF (6,8 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 3/2022 datum vydání: 5. 3. 2022  PDF (4,2 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 2/2022 datum vydání: 5. 2. 2022  PDF (3,2 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 1/2022 datum vydání: 5. 1. 2022  PDF (2,3 MB)

 

 

 

Ceník inzerce  PDF  (90 kB)

Důležité odkazy