Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Klecanský zpravodaj

Vydává Městský úřad Klecany

Pravidelný měsíčník pro občany města Klecan. Přináší aktuální informace o životě města, informace z MěÚ, názory občanů, kulturní přehled aj.

Jak lze získat Klecanský zpravodaj

Klecanský zpravodaj vychází zpravidla k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku je 7,- Kč, roční předplatné činí 60,- Kč. Zpravodaj je možné zakoupit v prodejně potravin na náměstí, na Městském úřadě v Klecanech, na matrice, v novinovém stánku a v samoobsluze na sídlišti. Uzávěrka každého čísla je 20. každého měsíce. O uveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada, případně ve spolupráci s vedením města. Příspěvky je možné zasílat na adresu Městského úřadu nebo na e-mailovou adresu:
zpravodaj@mu-klecany.cz

Klecanský zpravodaj je předplatitelům distribuován do poštovních schránek ve třech oblastech: Klecánky, náměstí až Vinice a Skalka. Distribuci zajišťují dobrovolníci. Nově je možné si na MěÚ Klecany předplatit doručení Klecanského zpravodaje do schránky také v oblasti Boleslavky, Astraparku a sídliště.

V Klecanském zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky obsahující hanlivé, neslušné nebo urážlivé výrazy a informace.
 

Atkuální vydání - říjen 2020

 

 

Ročník 2020

Klecanský Zpravodaj č. 10/2020 datum vydání: 5.10.2020 PDF (2,8 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 9/2020 datum vydání: 5.9.2020 PDF (4,5 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 7,8/2020 datum vydání: 5.7.2020 PDF (5,1 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 6/2020 datum vydání: 6.6.2020 PDF (3,3 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 5/2020 datum vydání: 5.5.2020 PDF (8,6 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 4/2020 datum vydání: 5.4.2020 PDF (6,1 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 3/2020 datum vydání: 5.3.2020 PDF (5,5 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 2/2020 datum vydání: 5.2.2020 PDF (4,4 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 1/2020 datum vydání: 5.1.2020 PDF (2,1 MB)

 

 

Ceník inzerce  PDF  (90 kB)

Kalendář

Důležité odkazy