Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Klecanský zpravodaj

Vydává Městský úřad Klecany

Pravidelný měsíčník pro občany města Klecan. Přináší aktuální informace o životě města, informace z MěÚ, názory občanů, kulturní přehled aj.

Jak lze získat Klecanský zpravodaj

Klecanský zpravodaj vychází zpravidla k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku je 7,- Kč, roční předplatné činí 60,- Kč. Zpravodaj je možné zakoupit v prodejně potravin na náměstí, na Městském úřadě v Klecanech, na matrice, v novinovém stánku a v samoobsluze na sídlišti. Uzávěrka každého čísla je 20. každého měsíce. O uveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada, případně ve spolupráci s vedením města. Příspěvky je možné zasílat na adresu Městského úřadu nebo na e-mailovou adresu:
zpravodaj@mu-klecany.cz

Klecanský zpravodaj je předplatitelům distribuován do poštovních schránek ve třech oblastech: Klecánky, náměstí až Vinice a Skalka. Distribuci zajišťují dobrovolníci. Nově je možné si na MěÚ Klecany předplatit doručení Klecanského zpravodaje do schránky také v oblasti Boleslavky, Astraparku a sídliště.

V Klecanském zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky obsahující hanlivé, neslušné nebo urážlivé výrazy a informace.
 

Atkuální vydání - květen 2024

 

 

Ročník 2024

Klecanský Zpravodaj č. 5/2024 datum vydání: 5. 5. 2024  PDF (4,2 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 4/2024 datum vydání: 5. 4. 2024  PDF (2,8 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 3/2024 datum vydání: 5. 3. 2024  PDF (3,7 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 2/2024 datum vydání: 5. 2. 2024  PDF (3,1 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 1/2024 datum vydání: 5. 1. 2024  PDF (2,8 MB)

 

 

   

Ceník inzerce  PDF  (90 kB)

Kalendář

Důležité odkazy