Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Klecanský zpravodaj

Vydává Městský úřad Klecany

Pravidelný měsíčník pro občany města Klecan. Přináší aktuální informace o životě města, informace z MěÚ, názory občanů, kulturní přehled aj.

Jak lze získat Klecanský zpravodaj

Klecanský zpravodaj vychází zpravidla k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku je 7,- Kč, roční předplatné činí 60,- Kč. Zpravodaj je možné zakoupit v prodejně potravin na náměstí, na Městském úřadě v Klecanech, na matrice, v novinovém stánku a v samoobsluze na sídlišti. Uzávěrka každého čísla je 20. každého měsíce. O uveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada, případně ve spolupráci s vedením města. Příspěvky je možné zasílat na adresu Městského úřadu nebo na e-mailovou adresu:
zpravodaj@mu-klecany.cz

Klecanský zpravodaj je předplatitelům distribuován do poštovních schránek ve třech oblastech: Klecánky, náměstí až Vinice a Skalka. Distribuci zajišťují dobrovolníci. Nově je možné si na MěÚ Klecany předplatit doručení Klecanského zpravodaje do schránky také v oblasti Boleslavky, Astraparku a sídliště.

V Klecanském zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky obsahující hanlivé, neslušné nebo urážlivé výrazy a informace.
 

Atkuální vydání - říjen 2019

Ročník 2019

Klecanský Zpravodaj č. 10/2019 datum vydání: 5.10.2019 PDF (3,4 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 9/2019 datum vydání: 5.9.2019 PDF (4,2 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 7/2019 datum vydání: 5.7.2019 PDF (6,8 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 6/2019 datum vydání: 5.6.2019 PDF (8,4 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 5/2019 datum vydání: 5.5.2019 PDF (9,5 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 4/2019 datum vydání: 5.4.2019 PDF (9,8 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 3/2019 datum vydání: 5.3.2019 PDF (7,3 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 2/2019 datum vydání: 5.2.2019 PDF (7,3 MB)
Klecanský Zpravodaj č. 1/2019 datum vydání: 5.1.2019 PDF (6,5 MB)

 

 

Ceník inzerce  PDF  (90 kB)