Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Povodňový plán

Povodňový plán řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený přenos informací o možnosti povodňového nebezpečí. Tyto informace následně vedou k přerušení provozní a jiné činnosti, pro zmírnění povodňových škod, pro provedení včasné evakuace (a tím zabránění zejména ztrát na lidských životech), ke kterým by mohlo dojít zaplavením části města Klecany velkými vodami.

Je nutno upozornit, že město Klecany, zejména část Klecánky je poměrně značně ohrožena, včetně některých komerčních objektů, a to především z Vltavy (lze odhadnout, že 99% veškerých povodňových škod). Částečné ohrožení (1%) je i z Klecanského (Přemyšlenského) potoka (Lesy ČR) a z další bezejmenné vodoteče ve správě města Klecany.

Povodňový plán

Textový dokumentpdf PDF - 1,2 MB
Fotodokumentace (čísla 01 - 36) Word Word - 19 MB
Fotodokumentace (čísla 37 - 60) Word Word - 30 MB

Mapa vypočteného rozsahu záplavy při navrhovaných průtocích Q5-20-100, záplavy 8/2002pdf PDF - 1,6 MB
Mapa vypočteného rozsahu záplavy a aktivní zóny při navrhovaném průtoku Q100 pdf PDF - 1,7 MB


 

Důležité odkazy