Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dům s pečovatelskou službou


Dům s pečovatelskou službou 01   Dům s pečovatelskou službou 02

foto: www.pravy-hradec.cz

Historie domu s pečovatelskou službou v Klecanech se začala psát v r. 1994. Podmínkou realizace záměru bylo uvolnění jednoho pavilonu mateřské školy ve školním areálu na sídlišti a současně rozhodnutí tehdy ještě obecního zastupitelstva o uvolnění potřebných finančních prostředků na adaptaci tohoto pavilonu pro účely Domu s pečovatelskou službou (DPS). V únoru 1994 převzal Obecní úřad v Klecanech projektovou dokumentaci na rekonstrukci stávajícího pavilónu mateřské školy na DPS. Následovalo vyřizování potřebných administrativních kroků (posouzení Okresní hygienické správy Praha východ, vydání stavebního povolení, změna užívání objektu apod.) Rekonstrukci provedla firma SKF. Náklady byly, jak je výše uvedeno plně hrazeny z rozpočtu města a činily celkem 950 102,- Kč. Již 27. září se mohl do nově připraveného DPS nastěhovat první obyvatel. Byl jím pan Jirkovský z Klecan. V listopadu se do DPS přistěhovala paní Voráčková z Klecánek a v prosinci paní Pravdová z Brnek. Vybudovaný DPS měl k dispozici 6 pokojů. Obědy bylo možné odebírat ze školní jídelny. S každým nájemníkem byla městským úřadem (od 1. 7. 1994 Klecany určeny městem) uzavřena smlouva o pronájmu bytu.

Během prvního desetiletí 21. století postupně přestával DPS vyhovovat, a to především stále se zpřísňujícím normám a opatřením. Proto nezbylo, než situaci řešit, a to tak, že byl

4. května 2010 v prostoru bývalých kasáren otevřen
nový dům s pečovatelskou službou.

Vhodný objekt pro nový DPS bylo potřeba vybrat tak, aby po rekonstrukci splňoval nejen normy předepsané pro zařízení tohoto typu, ale aby rovněž vyhovoval stávajícím i budoucím klientům DPS. Je paradoxem, že jako nejvhodnější prostor pro nový DPS se ukázala být budova bývalé vojenské věznice. V té je nyní, po provedené rekonstrukci, k dispozici 10 malých bytových jednotek typu garsoniéra s plochou cca 20 m². Vnitřní vybavení zahrnuje kromě obytného pokoje i kuchyňku vybavenou dvouvařičem a sociální zařízení doplněné vhodnými madly k usnadnění pohybu a zajištění většího mobilního bezpečí obyvatel. Podlahovou krytinu tvoří linoleum a v koupelnách dlažba. Všechny přístupy jsou bezbariérové. Upraveno bylo také bezprostřední okolí zrekonstruované budovy. Náklady na rekonstrukci činily cca 4 miliony korun.
Noví žadatelé o umístění v DPS jsou vybíráni podle volné kapacity bytů a naléhavosti umístění do tohoto zařízení. Přihláška k umístění do DPS se podává na Městském úřadě v Klecanech, kde si mohou zájemci vyzvednout formulář potřebný k podání žádosti o umístění do DPS. Tento formulář je rovněž k dispozici na webových stránkách města. Přednost pro umístění do DPS mají obyvatelé Klecan, v případě malého zájmu z řad klecanských obyvatel je možné v DPS umístit i zájemce odjinud, zpravidla z okolních obcí. Obyvatelé domu platí měsíčně Městu Klecany nájem s tím, že energie si platí každý obyvatel sám. Potřebné služby obyvatelům DPS zajišťují pracovníci Farní charity Neratovice.

Obyvatelé DPS žijí poměrně aktivním životem. O jejich rozptýlení a zapojení do různých aktivit se stará kromě pracovnic Farní charity Neratovice (http://neratovice.charita.cz) také Občanské sdružení Pravý Hradec ve spolupráci s Městem Klecany.

DPS_foto_2010_01     DPS_foto_2010_04

DPS_foto_2010_03     DPS_foto_2010_02

 

 

Fotogalerie se otevře v novém okněFotogalerie

 

Formuláře

Žádost o přidělení bytu  PDF PDF   - 124 kB

Informace o zdravotním stavu pro umístění klienta do Domu s pečovatelskou službou 

Pravidla pro podávání a vyřizování žádostí

 

Kontakt:

Dolní Kasárna 969

250 67  Klecany

Tel.: 731 610 564, 731 626 018

 

Kontaktní osoba pro vyřizování žádostí:

Zuzana Kudláčková, Tel.: 603 860 518

 

 

Kalendář

Důležité odkazy