Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

 Denní stacionář pro seniory

Cítíte se doma sami? Máte pocit, že své paměti už nemůžete důvěřovat tak jako dříve?  Nebo se Vám zdá, že Vašemu partnerovi či rodiči by prospěla péče o duši i tělesnou schránku?
Chcete se o člena rodiny starat co nejdéle doma, ale potřebujete poradit v praktických otázkách? Přerůstá Vám péče „přes hlavu“? Přijďte se podívat do našeho Denního stacionáře pro seniory!

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytovat podporu a péči seniorům, seniorům s mírnou kognitivní poruchou nebo jiným typem demence k udržení kvality života.

Cílová skupina uživatelů
-   zdraví senioři
-   senioři osamělí, s mírnou kognitivní poruchou

Věková struktura cílové skupiny :
-   mladší senioři ve věku 65 – 80 let
-   starší senioři ve věku nad 80 let

Co nabízíme:

Našim uživatelům docházejícím do stacionáře nabízíme každodenní cvičení a relaxaci, kognitivní trénink, řemeslné vyrábění, pečení, vaření a další tvůrčí činnosti. Při aktivitách pravidelně vzpomínáme na život, jaký byl, zpíváme a hlavně máme radost ze společně stráveného času. Součástí programu jsou také koncerty a společenské a kulturní akce, které se konají buď přímo v našem stacionáři, nebo v blízkém okolí. Každý rok plánujeme také výlety do vzdálenějšího okolí (např. Chleby, Ctěnice, Přerov nad Labem, Lány, aj.,).
Rodinní příslušníci pečující o stárnoucí seniora či seniorku se k nám mohou přijít zdarma poradit o praktických otázkách (např. sociální dávky a příspěvky, dostupná péče) nebo o tom jak zvládnout obtížnou situaci a uchovat si zdravý rozum. Nabízíme Vám individuální rozhovor s naším pracovníkem.


Stacionář je v provozu v pracovní dny:

  • Pondělí - pátek  od 7:30 - 15:00 hod.,
  • Sobota, neděle a Státní svátky - ZAVŘENO.

Kapacita denního stacionáře je 5 uživatelů denně. O aktuální obsazenosti denního stacionáři vás budou informovat pracovníci denního stacionáře!!!!
Nyní jsou 2 volná místa!!!!!

Uživatelům denního stacionáře, jejich rodinám i zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme zcela zdarma základní sociální poradenství.

Vedoucí denního stacionáře, sociální pracovník:

informuje  o dostupných formách státní sociální podpory (např. příspěvek na péči),
pomáhá s administrativou žádostí o sociální dávky,
informuje o dostupných zdravotnických a sociálních službách zaměřených na péči o  seniory (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy s pečovatelskou službou, terénní pečovatelská služba, home care apod.),
pomáhá s jejich kontaktováním a podáním žádosti o umístění.

Aktivizační denní program

Každý pracovní den od 7:30 do 15:00. Celý den nabízí mnoho činností. Po snídani a ranním přivítání otevíráme program cvičením a relaxací. Následuje dopolední svačina. Před obědem, kdy to většině z nás nejvíce „pálí“ zařazujeme trénink paměti, trénink komunikace nebo tvůrčí činnosti (výtvarné a rukodělné vyrábění). Pak sníme vlastní nebo objednaný oběd a máme polední klid. Abychom se opět trochu rozehřáli, projdeme se po terase nebo se protáhneme v denní místnosti. Odpolední program je různorodý. Každý den připravujeme něco jiného: relaxační techniky, zpěv a poslech hudby, řemeslné práce, tematicky zaměřené vzpomínání nebo trénink komunikace, umění. V půl třetí jíme odpolední svačinu a po ní následuje volný program. I ten se snažíme strávit aktivně – hrajeme společenské hry nebo pétanque, luštíme kvízy. Nejpozději do 15:00 se rozcházíme domů. Můžeme nejen povyprávět, co jsme se dozvěděli nového, ale i přinést dárek pro naše nejbližší (např. vlastnoručně vyrobený adventní svícen nebo velikonoční perníček).
Program vede aktivizační pracovnice a pracovnice přímé péče. Nabízíme celodenní stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina) a také je možné donést si vlastní jídlo.
 

Doplňující informace

Našimi uživateli se mohou stát:
senioři, kteří pociťují dlouhodobé zhoršování své paměti, pozornosti, vyjadřování nebo dalších schopností.
senioři ohrožení samotou nebo demencí
Pokud je to nutné, dohlížíme u uživatelů na užívání léků a pomáháme při hygieně, při jídle, při oblékání a jiných činnostech. Službu nemůžeme poskytovat imobilním seniorům, kteří potřebují ošetřovatelskou péči, osobám s akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, osobám závislým na omamných a návykových látkách, osobám se závažnými psychiatrickými diagnózami projevujícími se zvýšenou agresivitou.

 

Cíle poskytované sociální služby  

Cílem služby je zajistit seniorům aktivizační činnosti, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a s vrstevníky. V rámci výše uvedených činností je cílem služby:

  •  zbavit lidi pocitu osamocenosti a zbytečnosti
  •  udržet a pomoci navázat nové sociální kontakty uživatelů služby
  •  udržet nebo zlepšit stávající soběstačnost uživatele
  •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • umožnit smysluplné využití volného času
  • sociálně terapeutické činnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • -ociálně terapeutické činnosti

 

Zásady poskytované sociální služby

 Poskytování sociální služby se řídí těmito zásadami:

dobrovolnost: Uživatelé využívají služby denního stacionáře dobrovolně.

respektování svobody rozhodování: Uživatelé mají právo se svobodně rozhodnout o účasti na programu a aktivitách denního stacionáře.

důvěrnost a mlčenlivost: Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčelivost o skutečnostech, které se při práci s uživateli služby dozví. Osobní a citlivé údaje uživatele jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez uživatelova písemného souhlasu.

individuální přístup: Poskytování služby se pracovníci denního stacionáře snaží přizpůsobit individuálním potřebám, přáním a cílům uživatele a s ohledem na možnosti a provozní podmínky denního stacionáře.

zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí

spolupráce s rodinou nebo osobou blízkou: Pracovníci denního stacionáře poskytují základní sociální poradenství pro rodinné příslušníky a osoby blízké uživatele sociální služby. Rodinní příslušníci se mohou účastnit společenských akcí pořádaných pro uživatele Denního stacionáře. Dále rodinní příslušníci a pečovatelé mají možnost po domluvě využít individuální konzultace s pracovníky Denního stacionáře.

rovnost všech lidí: Rovný přístup k uživatelům služby bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, národnosti, politického přesvědčení, sociálního postavení.

odbornost a kvalita služby: Pracovníci jsou k výkonu své práce odborně způsobilí a svou kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti si dále prohlubují.

pružnost služby: Pracovníci se snaží přizpůsobit provoz denního stacionáře požadavkům uživatelů služby  a jejich rodinným příslušníkům, věkové a mentální struktuře uživatelů.
 
Pro zájemce o denní stacionář prosím kontaktujte přímo vedoucího denního stacionáře, který Vám sdělí možnosti a podmínky přijetí do denního stacionáře, cenu za poskytované služby a provede Vás prostorem a programem denního stacionáře.

Kontakt:

Bc. Jakub Sobotka
Mail: dennistacionar-klecany@seznam.cz

Kalendář

Důležité odkazy

Zář 2020
PoÚtStČtSoNe
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4