Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Pokladna

Pokladna MěÚ

U Školky 74

250 67 Klecany

 

Petra Melicharová

Olga Sedláčková

tel.: +420 284 892 027

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí  8.00 - 11.30, 12.30 - 18.00

úterý     8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00

středa   8.00 - 11.30, 12.30 - 18.00

 

Rádi bychom Vás požádali o platbu poplatků nejlépe bankovním převodem na číslo účtu: 22 28 201/0100

 

 

Variabilní symboly poplatků (pes, hrobové místo)

Poplatek za psa: 1341 a číslo popisné domu a případně číslo bytu  (jeden pes 500 Kč, druhý a každý další 500 Kč, důchodci 200 Kč)

**úleva ve výši 200,- Kč/psa se poskytuje poplatníkům mladším 65 let žijícím v rodinných domech. Nárok na úlevu se neprokazuje.

Poplatek za hrobové místo: 3632 a písmeno a číslo hrobu

 

Komunální odpad

Známky na odvoz odpadu na rok 2023 budou platit od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.

V roce 2023 jsou občané od poplatku za svoz komunálního odpadu osvobozeni.

Poplatek za svoz KO platí pouze podnikající fyzické osoby a právnické osoby.

 

Bioodpad

Poplatek za bioodpad 961,- Kč (svoz od 1. 4. 2023)

Svoz probíhá každé sudé úterý.

 

 Veškeré informace také rádi poskytneme telefonicky na tel. 284 892 027 nebo 739 592 774.

 

 

Kalendář

Důležité odkazy