Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Vzory žádostí

Žádost o dotace a návratnou finanční výpomoc

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se změnil proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat, přičemž podané žádosti musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst.3.

Pokud budete žádat o dotaci (návratnou finanční výpomoc), musíte do žádosti uvést zákonem stanovené náležitosti (viz Příloha 1 – náležitosti žádosti o dotaci). Abychom Vám usnadnili práci, vypracovali jsme formulář Žádosti o dotaci (Žádosti o návratnou finanční výpomoc), který obsahuje uvedené náležitosti. Formuláře žádostí jsou rozdílné pro fyzickou a právnickou osobu. K formuláři můžete přikládat libovolné přílohy.

Budete-li žádat o dotaci (návratnou finanční výpomoc) můžete buď použít vypracovaný formulář Žádosti o dotaci nebo můžete vypracovat vlastní Žádost o dotaci, musí být však dodrženy náležitosti uvedené v zákoně. Žádost o dotaci (návratnou finanční výpomoc) můžete posílat elektronicky nebo dodat poštou/ osobně na podatelnu Městského úřadu v Klecanech.

Žádost o dotaci (fyzická osoba) pdf 18 kB
Žádost o dotaci (právnická osoba) pdf 18 kB
Žádost o návratnou finanční výpomoc (fyzická osoba) pdf 14 kB
Žádost o dotace a návratnou finanční výpomoc (právnická osoba) pdf 14 kB
Vyúčtování dotace - vzor    

 

Kalendář

Důležité odkazy