Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Platné vyhlášky a směrnice

Číslo vyhl./směr.   Datum schválení
  Název  
           
2023   20.11. 2023   Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí  
           
           
2022   21.01.2022   Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému   
        Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu  
        Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
        Obecně závazná vyhláška o koeficientu daně z nemovitosti  
           
3/2021   09.12.2021   Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství  
2/2021   09.12.2021   Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
1/2021   29.03.2021   Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Klecany č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu  
           
1/2020   25.06.2020   Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Klecany č. 2/2002 Řád veřejného pohřebiště  
           
3/2019   02.12.2019   Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů  
2/2019   02.12.2019   Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství 2
1/2019   02.12.2019   Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu - nová OZV 1/2021  
           
1/2018   19.04.2018   Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na některých veřejných prostranstvích ve městě  
           
3/2017   05.10.2017   O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství  
2/2017   28.08.2017   Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/ 2016, o nočním klidu  
1/2017   09.03.2017   Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie  
           
3/2015   24.07.2015   Řád pro vyřizování petic a stížností. PDF 852 kB  
1/2015   01.10.2015   Obecně závazná vyhláška města Klecany č. 1/2015 o stanoveni systému shromažd'ování, sběru, přepraly, třídění, využívání a odstraňování komunálnich odpadů a nak]ádání se stavebním odpadem na území města Klecany. PDF 815 kB  
           
2/2013   17.10.2013   Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
1/2013   14.10.2013   Nařízení Města Klecan č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád  
           
2/2012   18.06.2012   Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 2/2012, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy  
1/2012   05.04.2012   Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Klecan č. 1/2011 o místních poplatcích.  
           
2/2011   28.04.2011   Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2003 požární řád ve znění obecně závazné vyhlášky 2/2009.  
1/2011   28.04.2011    Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích.  
           
3/2009   13.07.2009   Kterou se určují koeficienty pro stanovení daně z nemovitosti dle zákona č. 338/1992 Sb.  
2/2009   16.02.2009    Požární řád. Touto OZV se mění obecně závazná vyhláška č.1/2003  .  
1/2009   26.03.2009   O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany. Příloha: Mapa - PDF 120 kB.  
           
6/2007   13.12.2007  

O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v územním obvodu města Klecany.

 
           
2/2006   04.05.2006   Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob  
           
1/2005   13.01.2005   Vyhláškou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Klecany č. 2/2003 o částečné úhradě neinvestičních nákladů za pobyt dítěte ve školní družině a č. 3/2003 o zařazení, docházce a výši poplatků za stravování dětí v Mateřské škole  
           
2/2002    07.06.2002   Řád veřejného pohřebiště - Příloha: PDF 289 kB  

 

Kalendář

Důležité odkazy