Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

3/2009 - daň, nemovitosti

Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 3/2009

 

kterou se určují koeficienty pro stanovení daně z nemovitosti dle zákona č. 338/1992 Sb.
 
Zastupitelstvo Města Klecany na svém zasedání konaném dne 13.7.2009
usneslo vydat ve smyslu ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
koeficient podle §6 odst. 4 zákona

Město Klecany stanoví dle §6 odst. 4 písm. b zákona koeficient podle §6 odst. 4 písm. a zákona ve výši 1,6 pro celé území obce s účinností od 1.1.2010.
 
Čl. 2
koeficient podle §11 odst. 3 písm. a  zákona

Město Klecany stanoví dle §11 odst. 3 písm. a zákona koeficient podle §11 odst. 3 písm. a zákona ve výši 1,6 pro celé území obce s účinností od 1.1.2010.
 
Čl. 3
koeficient podle §11 odst. 3 písm. b  zákona

Město Klecany stanoví dle §11 odst. 3 písm. b zákona koeficient podle §11 odst. 3 písm. b zákona ve výši 1,5 pro celé území obce s účinností od 1.1.2010.
 
Čl. 4
místní koeficient podle § 12 zákona

Město Klecany  stanoví dle § 12 zákona místní koeficient podle §12 zákona ve výši 3 s účinností od 1.1.2010.
 
Čl. 5
zrušovací ustanovení

S účinností od 1.1.2010 se ruší obecně závazné vyhlášky Města Klecany č. 4/2003 a 3/2004.
 
Čl. 6
platnost vyhlášky

Vyhláška č. 3 / 2009 nabývá platnosti dnem 30.7.2009 a účinnosti dnem 1.1.2010.

    

 

.

 

 Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
   místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta


Schváleno: 13.  července  2009
Vyvěšeno: 14.  července  2009
Sejmuto: 30.  července  2009
Odesláno na MV dne:    31. července   2009

Kalendář

Důležité odkazy