Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Fond kultury, sportu a volného času

Zastupitelstvo města zřizuje ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne 1. 7. 2000 Fond kultury, sportu a volného času města Klecan, který slouží k financování volno-časových, kulturně-osvětových a sportovních aktivit, přispívající ke zvýšení kvality využití volného času občanů města Klecan. Tyto aktivity výrazně posílí prestiž města Klecan a dotváří jeho image.
 

Fond je zřízen v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za účelem podpory zdravého životního stylu a hodnotného využití volného času. Zastupitelstvo města tímto podporuje kulturní a zájmové spolky a občanská sdružení se sídlem ve městě, protože zde organizují rozmanité aktivity, společenské akce, besedy, výstavy, setkání apod. Spektrum kulturních a sportovních akcí  tak obohacuje společenské dění a posiluje v občanech pocit sounáležitosti.
 

Statut-kultury-sportu  PDF PDF - 150 kB

Kalendář

Důležité odkazy