Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Ceník odvozu a likvidace komunálního odpadu a biodpadu

Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2024

 

Fyzické osoby (nepodnikající) jsou v roce 2024 osvobozeny od poplatku za svoz komunálního odpadu.

Je nutné si vyzvednout na MěÚ známku na odpadní nádobu nejpozději do 31. 3. 2024, od 1. 4. 2024 nebudou sváženy nádoby bez nalepené známky pro rok 2024.

 

Poplatek za odvoz bioodpadu v roce 2024

Individuální svoz bioodpadu  probíhá od 1. 4. 2024 - 30. 11. 2024 každé sudé úterý.

Poplatek za sezónní svoz činí 961 Kč, hradí se převodem na účet města Klecany nebo v pokladně MěÚ Klecany. Je nutné si vyzvednout známku pro rok 2024.

 

 

Cena za likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele a ostatní

1. Cena pro drobné podnikatele (podnikající doma, kanceláře apod.)    

bez nároku na nádobu:  1000,- kč

 

2. Menší provozovny – dle počtu a objemu užívaných nádob

120 l nádoba    1.530,- Kč
240 l nádoba    2.870,- Kč
Kontejner 1100 l   10.250,- Kč


           
            
 

Kalendář

Důležité odkazy