Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Ceník odvozu a likvidace komunálního odpadu

Poplatek za odvoz odpadu v roce 2022

Sazba poplatku činí 1000 Kč za osobu

Poplatek platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


Osvobození od poplatku

fyzická osoba, která má trvalý pobyt v objektu, ve kterém mají trvalý pobyt 1 - 4 osoby a na objekt se nepožaduje likvidace odpadu v rozsahu přesahujícím objem jedné sběrné nádoby o objemu 120 l/týdně.

fyzická osoba, která má trvalý pobyt v objektu se společnými sběrnými nádobami, ve kterém má trvalý pobyt 13 nebo více osob a na objekt se nepožaduje likvidace odpadu v rozsahu přesahujícím 30 l/osobou.

Poplatek se platí jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2022

Cena za likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele a ostatní

1. Cena pro drobné podnikatele (podnikající doma, kanceláře apod.)    

bez nároku na nádobu:  1000,- kč

 

2. Menší provozovny – dle počtu a objemu užívaných nádob

120 l nádoba 1.530,- Kč
240 l nádoba 2.870,- Kč
Kontejner 1100 l  10.250,- Kč


           
            
 

Důležité odkazy