Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Obecně závazná vyhláška Města Klecany 
č. 3/2017 

O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranstvíZastupitelstvo Města Klecany na svém zasedání dne 5. 10. 2017 usnesením č. 6/2017 schválilo na základě ust. § 24, odst.2), zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm. d), § 35
a § 84, odst. 2. písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).
 

Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Klecany: na veřejných prostranstvích v zastavěné části města (uvedené v příloze č.1), je možný pohyb psů pouze na vodítku
Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa 
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:

  • prostory mimo zastavěná území města, která nejsou součástí honebních pozemků podle § 2 písm. f) zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • prostory dle přílohy č. 2 této vyhlášky.

Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3 Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města č. 6/2007.


Čl. 4 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 


Ivo Kurhajec
starosta

Bc. Daniel Dvořák
místostarosta
Vyhláška byla schválena ZM dne: 5.10.2017
Vyhláška byla vyvěšena dne: 1.11.2017

Vyhláška byla sejmuta dne: 16.11.2017

Vyhláška nabyla účinnosti dne: 17.11.2017
Vyhláška byla odeslána na MV dne: 12.12.2017

 

Příloha č.1. Veřejná prostranství - Sídliště a seznam ulic

1. máje 
Československé armády 
Dlouhá 
Do Čertovky 
Do Kaštan 
Do Klecánek 

Do Klecánek II 
Dolní Kasárna 

Drasty 
Horní 
K lesu

K Sídlišti 
K Vodojemu 

Konečná 

Krátká
Lipová
Luční 
Mírová 

Na Hradišti 
Na Kopečku 

Na Skalkách 

Na Vinici 

Na Vršku 
Na Vyhlídce 
Nad Rychtou
Nad Vyhlídkou 

Náměstí Třebízského 

Nová 

Parkerova 
Pionýrská 

Pod Černou Skálou 
Pod Průhonem
Povltavská 
Přemyšlenská 
Příčná 
Slepá 
Spojařská

Spojovací
Topolová 
U Háje 

U Kovárny

U Lékárny

U Louže
U Obalovny 
U Školky 

U Školy 
U Vodárny 
Úzká 

V Boleslavce 

V Dolíku 
V Honech

V Mexiku 

V Nových Domkách 
V Zátiší


Příloha č. 2  Prostory vymezené pro volný pohyb psů.

1) Cesta od ulice V Honech k silážní jámě
2) Cesta od ulice V Honech ke kalojemům na Drastech a to pouze k prvním stromům
3) Cesta od ulice V Honech u modelářského letiště, až ke kynologickému cvičišti
4) Cesta od ulice V Boleslavce směrem ke Zdibsku, k odbočce do Přemyšlení

Tyto prostory jsou označeny tabulkou „Začátek a konec volného pohybu psů“

Volný pohyb psů

 

 

 

 

Kalendář

Důležité odkazy