Dotazy občanů - - Oficiální web města Klecany
Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Aquapark v Astraparku

3.9.2018, Zbyšek Kupský

Dobrý den,
po každém vydatnějším dešti se u autobusové zastávky Astrapark objevuje několikametrový bazén přes celou silnici. Přejít suchou nohou nelze, pouze obejít. Bylo by, prosím, možné nějak zajistit odtékání této vody?
PS: Za zajištění výrazného posílení spojů, které tímto bazénem projíždějí, tomu, kdo se o něj postaral, moc děkuji.
Zbyšek Kupský

Odpověď

4.9.2018

Vážený pane Kupský,

komunikace, na které se tvoří Vámi popsaná louže, je ve vlastnictví společnosti Klecany project s.r.o. Za údržbu a opravy komunikace je odpovědný její vlastník. Z tohoto důvodu je zvykem, že většina developerů po dokončení projektu předává komunikace, kanalizaci a veřejné osvětlení městu. Město tím na sebe bere závazky s tímto vlastnictvím spojené, tedy úklid, zimní údržbu i opravy. Toto se však u spol. Klecany project s.r.o. nestalo, komunikace nebyla městu předána, společnost je v současnosti v likvidaci. Na problematické majetkové vztahy narážíme v lokalitě Astrapark velmi často, společně s navýšením počtu autobusových spojů jsme zde měli v úmyslu vybudovat krytou autobusovou zastávku, bohužel se nám do dnešního dne nepodařilo získat souhlas vlastníků pozemku k jejímu umístění. Město bude činit kroky k získání předmětné komunikace do vlastnictví, abychom mohli zahájit opravu a zajistit odtok dešťových vod. Tím, že je vlastník v likvidaci, se však situace velmi zkomplikovala.

S pozdravem Daniel Dvořák, místostarosta

Zpět