Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Sbor dobrovolných hasičů (SDH)

Historie

Valná hromada k založení sboru dobrovolných hasičů v Klecanech se konala 11.února 1900 o druhé hodině odpoledne v obecním úřadě v Klecanech.

 

Členové výboru v roce 1900
Starosta Václav Čáp
Velitel Václav Pivnička
Zástupce velitele Karel Tichý
Členové výboru Emil Himl, Antonín Stanislav, Josef Hejhal
Náhradník Jan Kupka

Počet členů SDH Klecany byl 33 mužů.

V září roku 1901 byla původní stříkačka nahrazena novou od firmy Smékal v ceně 635 zlatých. Tato stříkačka v roce 1923 byla motorizována. V roce 1935 byl dostavěn Hasičský dům. Účet dle rozpočtu p. stavitele Srby činil 65 569 Kč a 30 hal. Dále byla zakoupena 4 kolová ruční jednoproudní stříkačka od hl. m. Prahy a roku 1940 byla zakoupena stříkačka PS 16 od firmy Zikmund za cenu 33 000 Kč. Roku 1959 byl SDH přidělen hasičský automobil na převoz hasičského mužstva T-805 DA, tzv. “kačena“. Z důvodu nevyhovujících garáží byla v roce 1983 započata přestavba Hasičského domu, která byla dokončena v roce 1985.

Aktuální stav Sboru dobrovolných hasičů Klecany

SDH eviduje 62 členů, z toho 18 členů patří do zásahové jednotky JPO III.

Členové výboru
Starosta: Miroslav Kodet
Místostarosta: Martin Hora
Jednatel: Miroslav Kodet
Hospodář: Ing. Miroslav Filinger
Velitel JSDH: Jan Filinger
Referent mládeže: Ing. Lubomír Martiník

Technika
LIAZ 110 CAS 25
Tatra 138 CAS 32
Tatra 805 DA
PPS 12
PS 8
Tatra CAS 815
Ford Transit

 

Významné zásahy SDH klecany

12. 8. - 13. 9. 2002
Povodeň Klecánky, voda vystoupala o 9m nad normál. Nasazeno 20 členů z jednotky, kteří odpracovali 1 525 hod.

16. 10. 2005
Drasty, požár řadových bytovek (jedna bytovka vyhořela do základů)

27. 8. 2006
Klecany, požár rodinného domu (dům musel být zbourán)

19. 6. 2006
Klecany, požár maringotky a rodinného domu. Dům byl zachráněn.

18. 1 - 19. 1. 2007
Klecany, bouře Kyryl. Bylo uskutečněno 9 výjezdů na stromy, střechy a dopravní nehodu.

1. 3. 2008
Klecany, bouře Emma. Bylo odpracováno 11 hodin při odstraňování padlých stromů.

2. 5. 2008
Bášť, požár Zooparku.

30. 12. 2009
Zdiby, požár rodinného domu. Zničená střecha.

4. 1. 2012
Brnky, požár chaty
 

 

Kalendář

Důležité odkazy