Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Samospráva

Zastupitelstvo města

Ing. Jiří Bendl,  Jarmila Brožová, Ing. Tomáš Černý,  Ing. Miroslav Filinger, Ing. Kristýna Holubová, Martin Hora, Mgr. Pavel Kotrba,  Jiří Medek,  Mgr. Eva Stanislavová, Mgr. Dana Šoltysová, Dušan Šebek,  Zdeňka Tomášová, Mgr. Alena Václavíková

Starosta

Ivo Kurhajec

Místostarosta

Bc. Daniel Dvořák

Rada města

Ivo Kurhajec, Bc. Daniel Dvořák, Jiří Medek, Ing. Jiří Bendl, Mgr. Pavel Kotrba

Slib zastupitele

Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Právní předpisy:

Zákon 128/2000 Sb., o obcích

Zákon o krajích 129/2000 Sb. (krajské zřízení)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)