Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

 

Město Klecany

Město Klecany  

patří do Středočeského kraje (okres Praha – východ). Obcí s rozšířenou působností je pro Klecany město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pověřenou obcí je Odolena Voda. Klecany mají dvě katastrální území: Klecany o rozloze 804,16 ha a Drasty o rozloze 212,71 ha. Nadmořská výška 175 – 270 m n. m. Počet obyvatel 3 062. Ve městě je základní a mateřská škola, základní umělecká škola a městská knihovna. Dopravní spojení s hlavním městem je zajišťováno příměstskou dopravou autobusovými linkami 371 a 374 od stanice metra Kobylisy. Spojení mezi pravým a levým břehem Vltavy zajišťuje jeden z posledních historických přívozů na Vltavě. Cyklisté, kteří míří do Prahy, mohou využít nově vybudovanou cyklostezku. Klecany nabízejí možnost příjemného posezení a občerstvení.

Historie města
 


Transparentní účet SHD Klecany

Novinky a informace

 • 6.10.2022

  Teritoriální tyjátr - Družstvo Ďáblice

  V řežské Polepšovně ducha v sobotu 8. října 2022 od 19:30 hod. vystoupí známý pražský divadelní soubor Teritoriální tyjátr s jejich velmi oblíbenou hrou "Družstvo Ďáblice".

 • 5.10.2022

  Pozvánka na dvojkoncert - Petr Vondráček a skupina Knezaplacení

  14. 10. 2022 od 19.00 hod. v KC Rychta Klecany

 • 5.10.2022

  Expedice sopka

  Ve středu 19. 10. 2022 v Polepšovně ducha v Řeži - cestovatelské promítání profesionálního geologa Jeronýma Lešnera.

 • 4.10.2022

  Hasičská zábava

  SDH Zdiby Vás zve v sobotu 22. 10. 2022 od 20.00 hod do sálu sokolovny ve Věltěži na Hasičskou zábavu.

 • 4.10.2022

  Kulturní pozvánka k sousedům do Zdib

  8. 10. 2022 od 13.00 hod.se v zámeckém parku ve Zdibech koná festiválek Zdibské babí léto program zde.
  Od 19.30 hod. si můžete zatančit na Benefičním plese upírů ve zdibské sokolovně - program zde.

 • 4.10.2022

  Oznámení - uzavírka silnice

  Ve dnech 24. 10. 2022 - 4. 11. 2022 bude uzavřena silnice III/242 19 Větrušice – Drasty v km 3,4 - 4,8.

 • 29.9.2022

  Aktivity Klubu volného času Klecany

  Klub volného času Klecany otevírá nové kroužky - Chceš být další šéfkuchař? pro děti od 5 let, Staň se záchranářem pro děti od 7 let. V listopadu zahajuje činnost Otevřený klub pro mládež do 17 let a klubovna pro seniory.

 • 27.9.2022

  DÝŇOVÁNÍ

  Město Klecany ve spolupráci s Klíckou Vás zve na již tradiční akci DÝŇOVÁNÍ.

  16.10. 2022 od 14 do 17:00 hodin na Náměstí Třebízského.

 • 27.9.2022

  Írán na třech kolech

  Cestovatelská přednáška o měsíčním putování po Íránu. 13. 10. 2022 od 19.00 hodin v KC Rychta Klecany, vstupné 100 Kč (vstupenky na místě)

 • 22.9.2022

  Stanovisko vedení města k záměru - Lom Klecany - rozšíření dobývacího prostoru

  Vážení občané,

  jak jste jistě zaznamenali, lom Klecany představil záměr na rozšíření těžebního prostoru. V návaznosti na zveřejněnou dokumentaci záměru „Lom Klecany – rozšíření dobývacího prostoru Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti“, který byl na stránkách CENIA zveřejněn dne 20. 9. 2022, k celé věci za město sděluji následující:

  Město se jednoznačně staví k celému záměru negativně, s rozšířením těžby zásadně nesouhlasí a nadále hodlá činit veškeré právně přípustné kroky vedoucí k tomu, aby rozšíření dobývacího prostoru zabránilo. Celou věc komunikujeme s našimi právníky, přičemž na základě vyjádření města Klecany, dalších územních samosprávných celků a i Vás veřejnosti se povedlo v roce 2021 překlopit tzv. zjišťovací řízení do procesu plnohodnotného posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud bychom byli tehdy všichni pasivní, hrozilo, že předmětný záměr podléhat komplexnímu posouzení vlivů na životní prostředí podle tzv. zákona o EIA nebude. Tím by již v současné době pokračoval oznamovatel v dalších krocích vedoucích k realizaci záměru a nemusel by projít komplikovaným a náročným procesem posouzení vlivů na životní prostředí, jehož je město účastno.

  Na základě závěru Ministerstva životního prostředí byl tedy oznamovatel (Lom Klecany s.r.o.) povinen zpracovat dokumentaci záměru, kterou předpokládá zákon o EIA a jejíž náležitosti vyplývají z tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Přípravě této dokumentace nešlo nijak zabránit, neboť jde o zákonem předpokládaný postup, kterého jsme se my jako město, ale i Vy všichni protestující proti záměru domáhali. Nechtěli jsme, aby mohlo dojít k realizaci záměru bez tohoto posouzení.

  Aktuálně byla tedy dokumentace, která tvoří východisko pro posouzení záměru perspektivou zákona o EIA (tj. jeho vlivy na životní prostředí), zveřejněna na stránkách CENIA. S touto dokumentací jsme se začali intenzivně seznamovat v kooperaci jednak s našimi právníky (AK KVB), kteří se specializují na problematiku veřejného práva včetně posuzování vlivů podle zákona o EIA, a též v kooperaci s dalšími odborníky, kteří se problematikou takových záměrů zabývají, jelikož jde o otázku vysoce odbornou, tedy nejen právní. Prostý nesouhlas se záměrem přitom není dostatečný, je nutné jej zdůvodnit podle požadavků zákona o EIA.

  Město bude samozřejmě hájit Vaše zájmy tak, jak mu zákon umožňuje. Přesto považuji za vhodné upozornit a vyzvat i Vás k tomu, abyste se aktivně zapojili. K dokumentaci se podle ust. § 8 odst. 3 zákona o EIA může vyjádřit veřejnost (tj. každý z Vás), ale též tzv. dotčená veřejnost, jejíž pozice je v řízení o EIA podstatně silnější. Touto dotčenou veřejností se podle ust. § 3 písm. i) zákona o EIA rozumí mj. právnická osoba soukromého práva (tj. např. spolek), za těchto podmínek:

  1. předmětem činnosti této právnické osoby je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a její hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost,

  2. kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, NEBO pokud vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6.

  Každý z Vás máte tedy možnost podpořit snahu města již v současné fázi svým vyjádřením k dokumentaci a též – splníte-li shora naznačené podmínky – jako dotčená veřejnost brojit proti záměru. Jak jsem uvedl shora, dotčená veřejnost má silnější postavení podle zákona o EIA, pročež bychom byli rádi, pokud byste se i touto formou (nejen tedy výzvami vůči městu) zapojili. Čím více subjektů bude brojit proti předmětnému záměru, tím bude jeho prosazení ze strany oznamovatele těžší a komplikovanější. Zpracováním dokumentace řízení podle zákona o EIA nekončí, dalo by se říci, že jsme v současné fázi na začátku takového řízení. Nicméně nesmíme usnout a je třeba systematicky činit adekvátní kroky již v současné fázi.

  Za vedení města,

  Daniel Dvořák, starosta

   

 • 22.9.2022

  Sociální pracovník pro občany Klecan

  Vážení občané, pokud jste se vy, nebo někdo z vašeho okolí dostal do tíživé sociální situace, neváhejte se obrátit na sociálního pracovníka města Klecany, který poskytuje našim občanům zdarma poradenství - tel. 737 731 349, email: socialnipracovnik-klecany@seznam.cz

 • 16.9.2022

  Zájezd pro seniory do Přerova nad Labem

  Klub volného času Klecany pořádá zájezd pro seniory do Přerova nad Labem. Zájezd se uskuteční 19. 10. 2022.

 • 22.8.2022

  Sběr nebezpečných odpadů

  V sobotu 15. 10. 2022 bude v Klecanech probíhat sběr nebezpečných odpadů.

 • 9.8.2022

  Informace k čerpání jednorázového příspěvku na dítě

  Ministerstvo práce a sociálních věcí od 15. srpna 2022 zavádí možnost podání žádosti o jednorázový příspěvek na dítě i na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. O dávku mohou žádat rodiče, kteří nedostali v červenci za měsíc červen přídavky na děti. Těm, kteří je obdrželi, přišla dávka automaticky. Žádat bude možné online na webu MPSV (zde je nutné mít elektronickou identitu občana), nebo osobně na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, kterými jsou krajské, městské a obecní úřady. Od 1. října bude možné žádat také na pobočkách České pošty. Služba na Czech POINT bude spuštěna 15. 8. 2022. Je nutné, aby žadatel předložil doklad totožnosti a znal identifikační údaje dítěte a případně druhého rodiče. Další informace na tel. čísle: 950 194 444 nebo 221 924 444 a následujícím odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite

 • 23.5.2022

  Klub volného času Klecany

  Nově otevřený KVČ Klecany pro Vás připravuje zajímavý program. Novinky můžete sledovat na webových stránkách města Klecany, facebookové stránce a na instagramovém profilu KVČKLECANY.

 • 27.4.2022

  Kulturní centrum Rychta Klecany

  Zveme Vás do Kulturního centra Rychta Klecany na zajímavé akce a koncerty. Přehled plánovaných akcí naleznete v sekci Kultura. Program průběžně aktualizujeme. Těšíme se Vaší návštěvu.

   Kulturní centrum Rychta Klecany - přehled akcí

 • 19.1.2022

  Dobrovolní hasiči z Klecan střádají finanční prostředky na nové zásahové vozidlo

  SDH KLECANY - TRANSPARENTNÍ ÚČET

  • 123-5739280277/0100

 • 3.10.2022

  Autorské čtení bývalého ředitele pražské ZOO Petra Fejka

  Městská knihovna Klecany Vás zve na autorské čtení bývalého ředitele pražské ZOO Petra Fejka z knihy Jak se dělá ZOO, které se koná v úterý 4. 10. 2022 od 19 hod. v sále Kulturního centra Rychta Klecany. Vstupné je 120,- Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 • 30.9.2022

  2. kolo senátních voleb

  Ve dnech 30. 9. 2022 od 14.00 hod do 22.00 hod. a 1. 10. 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod. bude probíhat 2. kolo senátních voleb. Volební místnost - sál Kulturního centra Rychta Klecany, vchod z ulice Konečná. Volební lístky obdrží voliči přímo ve volební místnosti.

 • 21.9.2022

  Milostivé léto II

  Jak se zbavit exekuce? Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

Úřední deska

Důležité odkazy