Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Levý Hradec

Levý Hradec

V 10. a 13. zastavení naší Naučné stezky je uvedena zmínka o Levém Hradci. Jedná se o historicky velmi významné místo, označované za kolébku křesťanství v Čechách.

Levý Hradec leží 10 km severozápadně od Prahy na katastru dnešního města Roztoky (Praha – západ) v části zvané Žalov. První zmínku, avšak nedoloženou, můžeme nalézt už v Kosmově kronice. Podle této kroniky se na Levém Hradci ukryl kníže Neklan, jeden z Přemyslových nástupců na knížecím stolci. Co však je doloženo, jsou archeologické výzkumy, které započaly již v obrozeneckých dobách a které prokázaly, že na místě Levého Hradce stávalo hradiště ještě před tím, než se vlády ujal přemyslovský kníže Bořivoj.

Původně byl Levý Hradec ostrožným hradištěm a sídlem knížete Bořivoje I., který zde nechal vybudovat ve druhé polovině 80. let 9. století první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klementu. Tato stavba je také nejstarším doloženým údajem o vzniku Levého Hradce. Z původního kostela z Bořivojovy doby se dochovaly pouze základy rotundy pod podlahou dnešního kostela.

Další doloženou písemnou událostí, která se váže k tomuto místu, byla volba Vojtěcha z rodu Slavníkovců, druhým pražským biskupem. Stalo se tak 19. února 982. S přesídlením prvních přemyslovských knížat na Pražský hrad začala být na přelomu 9. a 10. století budována síť středočeských hradišť, která měla obranný a strategický význam. K vnitřním hradištím patřil právě Levý Hradec. Vnější opevnění tvořily např. Tetín, Stará Boleslav či Mělník. Roku 1233 je Levý Hradec převeden do majetku ženského benediktinského kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě.

Po dlouhá staletí byl Levý Hradec zapomenut. Až ve 2. polovině 19. století sem začaly být každoročně pořádány pouti. Poslední se konala v r. 1947, s přerušením během 2. světové války.

K zásadní rekonstrukci kostela sv. Klementa (někdy uváděno Klimenta) s gotickým presbytářem a barokní lodí došlo v letech 1939-1940. Restaurovány byly rovněž fresky z konce 14. století. První mši po r. 1989 celebroval pražský biskup Josef Lebeda a mezi hosty byl i tehdejší prezident Václav Havel.

Dnes je Levý Hradec zapsán na seznamu národních kulturních památek.

Více informací získáte na adrese: www.levyhradec.cz

 

text: Ing. Jitka Homoláčová

Kalendář

Důležité odkazy