Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Raně středověké pohřebiště Klecany I

(Výzkum N. Profantová 2005-9).

Větší pohřebiště Klecany I dosud poskytlo 81 hrobů včetně starších akcí, původně tam bylo pohřbeno cca 160-180 zemřelých. Pohřebiště leží v zámecké zahradě cca 500 m od opevnění raně středověkého hradiště.

Vzniklo již v poslední třetině 9. století, z nejstaršího „velkomoravského“ horizontu jsou známy i hroby tehdejší elity: hluboké a prostorné vydřevené hroby bojovníků se sekerou a hroby bohatých žen se stříbrnými hrozníčkovými a bubínkovými granulovanými náušnicemi a skleněnými korálky.

Na tomto pohřebišti převažují více než dvojnásobně hroby žen. Ty se dožívaly v průměru stejného věku jako muži (35-55 let - pokud přežili dětství), což ukazuje na velmi dobrou péči a menší počet úmrtí v souvislosti s porody.

Pohřebiště Klecany I

Paradoxně disponujeme pěkným příkladem právě odsud 20-30 letá žena měla v nohou speciální kamennou skříňku s pohřbem novorozence, zemřelého krátce po ní. Další náznaky zdůraznění příbuzenských vazeb přinášejí dodatečné pohřby dospělých žen, kdy byl původní hrob jen rozšířen.

Na tomto pohřebišti byli zemřelí na poslední cestu vybaveni potravinami a nápoji uloženými v nádobách a okovaných vědrech, mladé slepice dostali jen na dřevěném talíři. Symbolický význam mělo vkládání vajec do hrobů dětí i dospělých, symbolizovalo novou životní sílu pro „posmrtný život“.

Pohřbené děti tvořili zhruba 45 % všech zemřelých, nejčastěji umírali děti mladší 6 let.

Nepomohly ani ochranné amulety (rolničky či kaptorgy-schránky na rostlinná vlákna), s nimiž byly děti častěji pohřbívány. Na pohřebišti jsme zjišťovali pohlaví dětí pomocí izolace DNA, častěji umírali chlapci- tak jako v moderní době. Pohřbívat se zde přestalo až na počátku 11. století. Nejmladší hroby jsou plně křesťanské
- bez potravin a zbraní.

Fotogalerie se otevře v novém okněFotogalerie

Obrázky:
Klecany I: Plán pohřebiště se sociálně nejvýznamnějšími hroby
Pohled do hrobu příbuzných žen z pohřebiště Klecany I. 1. polovina 10. stol.
V závěru 9. století byly nejmodernější šperky moravského rázu. Mezi ty patří stříbrné bubínkovité a hrozníčkovité náušnice zdobené granulací. Konec 9. či počátek 10. století.
- Atributem bojovníka byly sekery, na nichž se zachytily zbytky pláště zemřelého.
skleněný náhrdelník s kaptorgou –schránkou na amulet z hrobu tříleté holčičky.
pozlacená kaptorga s chomáčem lněných vláken-vlastním amuletem.

Kalendář

Důležité odkazy