Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz

Slavnostní ukončení projektu

Dne 16. 7. 2014 se uskutečnilo slavnostní ukončení projektu „Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz“. Ukončení proběhlo za účasti zástupců poskytovatele dotace Ing. Tomáše Olivy, náměstka ředitele a Kláry Fronkové z oddělení Finančního útvaru a publicity Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Dále byl přítomen Mgr. Karel Horčička, radní pro oblast regionálního rozvoje za Krajský úřad Středočeského kraje, mluvčí KÚ Středočeského kraje, starosta města Klecany Ivo Kurhajec, projektová manažerka města Klecany Ing. Kristýna Holubová, technický dozor investora Jan Suchomel, projektant Ing. Jiří Kulič, starostka města Odolena Voda Ing. Dita Výborová a za společnost IMPERCOMM spol. s r.o. Hana Klosová.

Proslov_ukonceni_projektu Cyklostezka - stříhání pásky    Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz

Foto umístěno se svolením autorky Kláry Fronkové z ÚRR RSSČ


 

Město Klecany získalo dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy ve výzvě č. 54, Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova na projekt „Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz“.

Celkové způsobilé výdaje: 6.705.107,00 Kč. Celková výše dotace: 5.364.085,60 Kč.

Projekt přispívá k využívání ekologické dopravy v rámci města. Konkrétní náplní projektu je vybudování cyklostezky, která propojí centrální část Klecan s místní částí Klecánky s napojením na přívoz přes Vltavu. Trasa je vedena po nově vybudovaném pásu souběžně s místními komunikacemi v zastavěném území a dále jako samostatná komunikace v nezastavěném území, kde bude vyloučena motorová doprava. Cyklostezka je určena pro cyklisty, pěší, inline bruslaře a další (kočárky, koloběžky). Umožní občanům obou částí města bezpečné spojení do práce, za službami, na úřad a zároveň poskytne i možnost sportovního vyžití prakticky po celý rok. Trasa je plánována v délce 1,98 km s obousměrným provozem o šíři 2,50 - 3,50 m zpevněného povrchu. Napojuje se na trasy Pražského okruhu A50 a Praha - Drážďany.

 

Investor: Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Zástupce investora - starosta: Ivo Kurhajec

Projektový manažer: Ing. Vladimír Klatovský, Ing. Kristýna Holubová

Zástupce investora - TDI: Jan Suchomel


Projektant: Ing. Jiří Kulič - RAIL- ROAD DESIGN

Zhotovitel: IMPERCOMM, spol. s r.  o., Trojská 79/14, Praha 8, PSČ 182 00

jednatel: Ing. Miroslav Urbanec

stavbyvedoucí: Ing. Stanislav Pecháček

Financování: dotace z ROP Střední Čechy ve výši 80 %, rozpočet města ve výši 20 %

Partneři projektu: Svazek Dolní Povltaví, město Zruč nad Sázavou, město Odolena Voda

 

Průběh prací

Dne 27. 5. 2013 byla podepsána smlouva o dílo se společností Vyslystav s.r.o. Práce byly zahájeny dne 28. 5. 2013. Od 3. 6. 2013 do 20. 6. 2013 ale bylo nutné práce přerušit z důvodu povodní. Práce byly opět zahájeny dne 21. 6. 2013. V souvislosti s nedodržením smlouvy o dílo ze strany zhotovitele stavby, se příjemce rozhodl využít svého práva a vypověděl předmětnou smlouvu. Důvodem bylo, že zhotovitel díla byl v prodlení s dokončením stavby o více jak 30 dnů.
Město Klecany v této souvislosti připravilo rozeslání výzvy k zakázce malého rozsahu na dokončení stavebních prací. Text výzvy a příloh byl zkontrolován poskytovatelem dotace a poté bylo zahájeno výběrové řízení. Nejvýhodnější nabídku podala společnost IMPERCOMM s.r.o., se kterou byla po kontrole poskytovatele dotace podepsána smlouva o dílo. V termínu od 5. 12. 2013 do 13. 12. 2013 byly provedeny nejnutnější práce tj. podkládka živičného povrchu v ulici Do Klecánek a ve většině úseků ulice U Školky, kde byl odfrézován asfaltový povrch původní společností, a hrozilo další poškození komunikace v zimním období a rovněž bylo nutné uvést komunikaci do provozuschopného stavu. Poté byly práce přerušeny v zimním období. Dílo bylo dokončeno 30. 4. 2014.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Důležité odkazy