Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dopravní automobil pro hasičský záchranný sbor

 

 

V rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2016“ vypsaného Ministerstvem vnitra ČR – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky získalo Město Klecany investiční dotaci ve výši 300 tis. Kč na pořízení dopravního automobilu pro 4 - 6 členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Klecany. Zastupitelstvo Města Klecany schválilo přijetí dotace usnesením č. 5/2017. Pořízením dopravního automobilu se jednotka SDH Klecany stává ekonomicky zdravou, nebude již využívat zastaralou techniku, jejíž údržba je finančně neudržitelná, a zároveň akceschopnou jednotkou provést efektivní zásah.

Dne 31. srpna 2017 převzali zástupci Města Klecany od společnosti Vesta Auto Corson s.r.o. dopravní automobil značky Ford Transit DA-L1Z, který je vybaven nezbytnou technikou pro zásah a umožní tak rychlý přesun členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Klecany na místo zásahu v nezbytně nutném počtu a čase. Zároveň přispěje k akceschopnosti a k provádění plnohodnotných primárních zásahů jednotky SHD v případech přírodních kalamit jako jsou povodně, vichřice a u ekologických a dopravních nehod ve spádové oblasti například dálnice D8 a přilehlé komunikace.

Slavnostní předání automobilu hasičům Sboru dobrovolných hasičů Klecany proběhne dne 25. 10. 2017 na Nám. Třebízského u pomníku Padlých v 18 hod.

 

 

 

Důležité odkazy