Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Město Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Naučná stezka Klecany

Zatraktivnění naučné stezky v Klecanech

Logo EU

1. Opatření: 8
2. Podopatřen8.5:
3. Operace: 8.5.2
4. Název operace: Neproduktivní investice v lesích

Popis projektu: Zatraktivnění stávající naučné stezky o navigační tabule, informační tabule, herní a naučné prvky, odpočinková stanoviště s odpadkovými koši

Popis a zdůvodnění projektu: Stezka "křížem krážem" zmapována v r. 2005 p. Bohmem s nedostatečným značením (lehce se zabloudí) bez textové části (na stezce samotné) bez informací (o přírodních památkách a atraktivitách). Díky projektu bude naučná stezka osazena navigačními tabulemi (již se nezabloudí), informačními tabulemi (s popisem atraktivit a přírodních památek). Stezka bude zatraktivněna též herními a naučnými prvky, doplněna odpočinkovými stanovišti vybavenými odpadkovými koši a na okraji lesa bude propagační totem.

Očekávané výsledky projektu: Díky dřevořezbářským pracem velmi atraktivní přehledně značená (navigačními směrovkami) procházka Klecanským hájem pro všechny věkové kategorie vč. dětí s herními a naučnými prvky s přehlednými informačními tabulemi o přírodních zajímavostech a s možností odpočinku.

Struktura financování projektu

1. Celkové výdaje projektu 710 918,- Kč
2. Výdaje, na které není požadována dotace 0,- Kč
3. Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace 710 918,- Kč
4. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 710 918,- Kč
5. Procento dotace 100 %
6. Výdaje pro spolufinancování (dotace) 710 918,- Kč
7. Příspěvek společenství - EU (%) 49,5 %
8. Příspěvek společenství - EU (Kč) 351 904,- Kč
9. Příspěvek z národních zdrojů (%) 50,5 %
10. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) 359 014,- Kč
11. Soukromé výdaje 0,- Kč
 

 

 

Naučná stezka Klecany PDF PDF -  3,6 MB

 

Důležité odkazy